Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Program 8 grudnia 2021

English version

Studio 1

Studio 2

10:20-10:30
Filmowy #eFEktUE
Laureaci Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ENERGACAMERIMAGE 2021 w kategorii "Fundusze Europejskie w Kadrze"
11:40-12:00
Studio 2: Nowe rozdanie: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
• dr Paulina Sikorska, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
13:10-14:00
Debata: KLIMATyczne Mazowsze – Akcja, Reakcja, a nie Stagnacja
• Moderator debaty: Bartłomiej Kozek, Kierownik Działu Zielonej Transformacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa
• Markku Markkula, Członek Europejskiego Komitetu Regionów, Przewodniczący regionu Helsinki, Przewodniczący Rady Miasta Espoo (Finlandia)
• Krzysztof Kosiński, Prezydent Ciechanowa
• Tomasz Krasowski, Dyrektor Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
• Marek Józefiak, Rzecznik Greenpeace
14:20-15:10
Pobudzanie przedsiębiorczości w regionie - doświadczenia ze współpracy międzynarodowej
• Moderator debaty: Karolina Ivaldi, Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
• Przemysław Kojło, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
• Sylwia Sztark, Kierownik, Wydział Regionalnego Systemu Innowacji, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
• Andrii Myrovych, Koordynator Projektu START EASY “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: once-only challenge”, Lubelski Park Naukowo Technologiczny
• dr Joanna Rudawska, Wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości
• Krzysztof Trojanowski, Główny Specjalista, Dział Polityki Miejskiej I Innowacyjności, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
////////////////

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.
Stan aktualizacji: 28.10.2021