Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Program 11. Forum Rozwoju Mazowsza

 

8 grudnia 2021 r.

9.30-10.20
Studio 1

Otwarcie 11. Forum Rozwoju Mazowsza

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
David Maria Sassoli, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

10:20-10.30  Filmowy #eFEktUE
10:30-11:40 
Studio 1 

Debata: Europejskie Mazowsze – potrzeby i wyzwania u progu kolejnej perspektywy unijnej

Prowadzenie debaty: prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Uczestnicy:

 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy
 • dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Ośrodka ThinkTank
 • prof. Paweł Wojciechowski, Wiceprezydent i Główny Ekonomista Pracodawców RP
 • Lucie Zackova, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej  ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej

 

11:40-12:00 Nowe rozdanie: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

 • Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

12:00-12:50

 

Studio 1

Debata: Powrót do przeszłości czy bieg z przeszkodami? – rozwój biznesu w nowej rzeczywistości

Prowadzenie debaty: Adam Rogala, dziennikarz, trener

Uczestnicy debaty:

 • Prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, Prorektor ds. Współpracy  z Zagranicą i ESR Akademii Leona Koźmińskiego
 • Rafał Baniak, Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP
 • Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
 • Andrzej Burgs, CEO i Prezes Zarządu Sygnis New Technologies sp. z o.o.
 • Andrzej Olszewski, Papagrin

 

 Studio 2

 Debata: Gdy nie widać wroga. (Nie)równa walka o życie i zdrowie

Prowadzenie debaty:: prof. dr hab. Katarzyna Kolasa, Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w Akademii Leona Koźmińskiego

Uczestnicy debaty:

 • dr n. med. Maciej Piróg, Dyrektor Zarządzający Kliniki Budzik dla Dzieci w Warszawie – Międzylesiu
 • Anna Rulkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Grupy LUX MED, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej
 • dr Jarosław Rosłon, Dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
 • Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta

 

12:50-13:10 #WokółFunduszyUE  Oferta instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Przemysław Derwich, Dyrektor Biura Projektów i Produktów Kapitałowych w Departamencie Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego
13:10-14:00 
Studio 1

Debata: KLIMATyczne  Mazowsze – Akcja, Reakcja, a nie Stagnacja

Prowadzenie debaty: Bartłomiej Kozek, Kierownik Działu Zielonej Transformacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Uczestnicy debaty:

 • Krzysztof Kosiński, Prezydent Ciechanowa
 • Barbara Rajkowska, Kierownik projektu Klimada 2.0, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 • Tomasz Krasowski, Dyrektor Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Już niebawem zaprezentujemy kolejnych ekspertów!

14:00-14:20 #WokółFunduszyUEEuropejski Bank Inwestycyjny
14:20-15:10 
Studio 1

Debata: Po mieście bez śladu czyli transport przyszłości

Prowadzenie debaty: dr hab. Robert Zajdler, Politechnika Warszawska

 • Krzysztof Rodziewicz, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Adam Jędrzejewski, Prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto
 • dr hab. inż. Witold Luty, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Andrzej Pietrasik, Burmistrz Miasta Płońsk

 

Studio 2

Ekosystem startupowy oraz pobudzanie przedsiębiorczości w regionie

Szczegóły wkrótce!

 

 

 

 

 

9 grudnia 2021 r.

10:00-10:50 
Studio 1

Debata: E-rewolucja a rozwój lokalny i regionalny

Prowadzenie debaty: Tomasz Kulisiewicz, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem

Uczestnicy debaty:

 • dr Karolina Małagocka, Adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego
 • Tadeusz Osowski, Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta, Urząd m.st. Warszawy
 • dr inż. Ewa Janczar, Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 • Mariola Gromadzik, Członkini zarządu Z GO S.A.
Studio 2

Debata: Wykorzystujmy ponownie – gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce 

Szczegóły wkrótce

10:50-11:10 #WokółFunduszyUE  Bezpieczeństwo w cyfrowym świecie – Jerzy Piotr Walczak, Inżynier w Softcream Software
11:10-12:00  Studio 1Debata: Krajobraz księżycowy po pandemii ? Rynek pracy, czy rynek bez pracy?

Uczestnicy debaty:

 • Marzena Strzelczak,  Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • dr Joanna Średnicka, Współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych, Prezeska Game Changers Academy
 • Tomasz Sieradz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Już niebawem zaprezentujemy kolejnych ekspertów!

Studio 2Nowa spółdzielczość – innowacja społeczna szansą na rozwój smart city

Prowadzenie debaty: Wojciech Bielecki, CoopTech Hub

Uczestnicy debaty:

 • Joanna Erbel, Liderka klubu samorządowego w CoopTech Hub, socjolożka, działaczka miejska
 • Karolina Cyran-Juraszek, Ekspert Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Daniel Prędkopowicz, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Fundacji Fundusz Współpracy
 • dr Dorota Sikora-Fernandez, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego
12:00-12:30 #WokółFunduszyUE  Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krystian Malesa, Członek Zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

12:30-13.20 Studio 1 Debata: Kultura realna czy wirtualna?

Prowadzenie debaty: Sylwia Maksim-Wójcicka Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Kultury i Rewitalizacji w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Uczestnicy debaty:

 • Andrzej Seweryn, Dyrektor Naczelny Teatru Polskiego
 • dr Maciej Ślesicki, Kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej
 • Edyta Markiewicz-Brzozowska, Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury
 • Magdalena Ulejczyk, Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury

 

Studio 2Debata: I kto tu kogo uczy?

Prowadzenie debaty: Anna Dziama, Zastępca Dyrektora Programowego ds. Edukacji w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy debaty:

 • Konrad Ciesiołkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Orange
 • Agata Łuczyńska, Prezes Fundacji Szkoła z Klasą
 • Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Już niebawem zaprezentujemy kolejnych ekspertów!

13:20-13:30 Filmowy #eFEktUE 
13:30-15:00  Studio 1 Ogłoszenie wyników plebiscytu #eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023″ organizowanego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

 

Pobierz program w formacie pdf

Print Form