Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Zofia Dorożalska

Prezeska Fundacji Start-ED

Aktywistka edukacyjna, zafascynowana światem i ludźmi. Laureatka programu “Jestem Liderką”, organizowanego przez Vital Voices Poland Chapter. Od 15 roku życia koordynuje projekt społeczny Fidea, którego celem jest wspieranie świadomej Edukacji, ze szczególnym naciskiem na nauczanie kompetencji przyszłości. Projekt dotarł do ponad 30 000 dzieci w 5 krajach europejskich i pomógł im w rozwoju takich kompetencji jak kreatywność, rezyliencja oraz storytelling.  

 

Obecnie prowadzi Fundację Start-ED, której jest współzałożycielką. Celem Fundacji jest podnoszenie jakości Edukacji i wspieranie nauczania kompetencji przyszłości w szkole systemowej poprzez tworzenie narzędzi dydaktycznych, a także promowanie Edukacji Alternatywnej i Edukacji Pozaformalnej. Fundacja tworzy także społeczność młodych społeczników i społeczniczek wierzących, że świadoma Edukacja jest kluczem do godnej przyszłości. 

 

Na co dzień dzieli także swój czas pomiędzy pracę w Fundacji Zwolnieni z Teorii, koordynację Zbiórek Żywności w Warszawskim Banku Żywności SOS, tworzenie kampanii społecznej “Opowiedz mi” oraz studiowanie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.  

  

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Nie ma planu B – młodzi dla klimatu” 7 grudnia w godzinach 14:00-14:50. 

Zapraszamy! 

Print Form