Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Witold Luty

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji?

Dr hab. inż. Witold Luty jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Studia ukończył z wyróżnieniem, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2004 roku obronił pracę doktorską pt. „Analiza właściwości ogumienia w aspekcie bezpieczeństwa samochodu w ruchu krzywoliniowym”, na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Dr inż. Witold Luty rozpoczął swoją karierę zawodową w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego WAT, z którym był związany do września 2006 roku. Od października 2006 roku pełnił funkcję adiunkta w Zakładzie Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, gdzie zajmował się m.in. takimi zagadnieniami jak: badania eksperymentalne ogumienia, badania pojazdów w aspekcie ich dynamiki i bezpieczeństwa oraz rozwój metod oceny przyczepności kół do nawierzchni drogi.

W 2013 roku rozpoczął współpracę z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, gdzie kolejno piastował stanowiska adiunkta oraz kierownika w Laboratorium Bojowych Wozów Opancerzonych, a następnie funkcję adiunkta w Pionie Rozwoju. Główne obszary działalności naukowej i badawczej dr. inż. Witolda Luty w WITPiS to prowadzenie projektów na rzecz SZRP oraz prace normalizacyjne i eksperckie w zakresie techniki wojskowej i ogumienia.

Dodatkowo pełnił funkcję Kierownika Biura Zespołu Ekspertów WITPIS oraz Przewodniczącego KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Był dwukrotnym laureatem Nagrody Dziekańskiej WAT oraz nagrody zespołowej I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe za lata 2011-2012.

W 2018 roku decyzją Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, dr inż. Witold Luty uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie transport.

Od 14 marca 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji).

Print Form