Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Wiesław Mariusz Raboszuk

Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studiów Podyplomowych  Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych  Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wydział Ekonomii i Logistyki.

Od 2000 roku pełnił funkcje kierownicze w administracji rządowej i samorządowej, był m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2000-2001), kierownikiem Działu Zamówień Publicznych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (2007-2008) oraz dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania  Programów Unijnych w Warszawie (2008-2011).

Brał także czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących tworzenia ustaw – prace Rządu RP, jak również w komisjach sejmowych i senackich.

Od listopada 2006 r. radny Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, przewodniczący Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska.

Od października 2011 r. wicemarszałek, a od 2014 r. radny województwa mazowieckiego. Jako wicemarszałek odpowiadał za kwestie związane z kulturą oraz wydatkowaniem środków unijnych.

Spotkaj się z ekspertem podczas uroczystego otwarcia 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6 grudnia w godzinach 10:00-10.50. 

Zapraszamy

Print Form