Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Valentyna Guminska

Dyrektor Biura Współpracy z Akademii Leona Koźmińskiego

Ekspert w debacie „Studia za granicą – ciekawy przerywnik, czy bank możliwości?”

 

Valentyna Guminska – Dyrektor Biura Współpracy z Akademii Leona Koźmińskiego

Posiada 13- letnie doświadczenie w rozwoju umiędzynarodowienia w sektorze szkolnictwa wyższego. Koordynuje współpracę z ponad 200 instytucjami zagranicznymi – partnerami Akademii Leona Koźmińskiego. Jej biuro realizuje liczne projekty międzynarodowe, w tym mobilność studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Jest absolwentką Postgraduate School for Social Research Polskiej Akademii Nauk, zakres: cross – cultural psychology. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, zarządzania uczelniam, psychologii społecznej, psychologii międzykulturowej, etc.
Jej praca doktorska poświęcona była czynnikom, wpływającym na umiędzynarodowienie szkół biznesu. Prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania.

Spotkaj się z ekspertem w debacie „Studia za granicą – ciekawy przerywnik, czy bank możliwości?” 6 grudnia w godzinach 14:00-14:50. 

Zapraszamy!

 

Print Form