Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Stanisław Kwiatkowski

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Działacz społeczny i menedżer służby zdrowia. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych SGH z zakresu zarządzania spółkami prawa handlowego na rynku Unii Europejskiej. Z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku związany od 1991 r., od 1997 r.  jako jego dyrektor. Posiada  wieloletnie doświadczenie związane z pracą w radach społecznych i nadzorczych spółek handlowych oraz w samorządzie. Przez 15 lat pełnił funkcję sekretarza Urzędu Gminy w Pacynie, był też radnym i Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Płocka.

Za jego kadencji, dzięki aktywności w pozyskiwaniu środków unijnych, a także dotacji  i darowizn  Samorządu Województwa Mazowieckiego, szpital został rozbudowany
i gruntownie wyremontowany, a także zaopatrzony w sprzęt medyczny najnowszej generacji. Placówka otrzymała również Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami PN- EN ISO 9001:2015-10 w zakresie działalności: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej  i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz diagnostyki medycznej, a także  certyfikat akredytacyjny wydany przez Ministra Zdrowia potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Dzięki jego zaangażowaniu  i inicjatywie, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, obecnie Akademii Mazowieckiej, został otwarty Wydział Nauk o Zdrowiu kształcący na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.  Obecnie jest zaangażowany we współpracę z uczelnią w zakresie uruchomienia kierunku lekarskiego.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „ Progres czy regres? Wyzwania i trendy w opiece medycznej” 6 grudnia w godzinach 13:10-14:00.

Print Form