Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
test
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Prof. PW dr hab. Robert Zajdler

Radca prawny

Ekspert w debacie „Po mieście bez śladu czyli transport przyszłości”

 

Prof. PW dr hab. Robert Zajdler, radca prawny. Specjalizuję się w zagadnieniach rynku energii, ochrony klimatu i konkurencji. Pracuje naukowo na Politechnice Warszawskiej oraz prowadzi kancelarię prawnej świadczącą usługi dla sektora energetycznego Zajdler Energy Lawyers & Consultants. Wcześniej, pracując dla Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa był m.in. pełnomocnikiem Polski w postępowaniach arbitrażowych, w tym opartych na Traktacie Karty Energetycznej oraz regułach FIDIC. Pracując dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zajmował się negocjacjami akcesyjnymi Polski do Unii Europejskiej oraz dostosowaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej. Pracował również dla Komisji Europejskiej. Szerzej: orcid.org/0000-0002-4258-8979

Prof. PW dr hab, Robert Zajdler, Attorney-at-Law. He specialises in energy market issues, climate protection and competition. He works as a scientist at the Warsaw University of Technology and runs a law firm providing services to the energy sector Zajdler Energy Lawyers & Consultants.

While working for the State Treasury Solicitors’ Office he represented Poland as a co-counsel in arbitration proceedings, including those carried on under the Energy Charter Treaty (Mercuria Energy Group Ltd. vs. The Republic of Poland) and FIDIC. While working for the Office of the Committee for European Integration he was involved in the negotiations on Poland’s accession to the European Union and approximation of the Polish law with the UE requirements. Robert also worked for the European Commission

He is an influential speaker. He has authored many publications on energy issues. See more: orcid.org/0000-0002-4258-8979

Print Form