Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Renata Decewicz

Koordynatorka Zespołu mobilności Szkolnictwa wyższego w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Ekspert w debacie „Studia za granicą – ciekawy przerywnik, czy bank możliwości?”

 

Renata Decewicz – Koordynatorka Zespołu mobilności Szkolnictwa wyższego w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Absolwentka Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczka, wykładowczyni, w 2001 r. stażystka w Technical Assistance Office przy Komisji Europejskiej w Brukseli.  Od 1996 roku związana z realizacją europejskich programów edukacyjnych w Polsce. W latach 1996-2000 była pracownikiem Krajowego Biura TEMPUS w Polsce, następnie pracowała w programach SOCRATES, Uczenie się przez całe życie – Erasmus a później Erasmus+. Obecnie koordynatorka Zespołu mobilności Szkolnictwa wyższego w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pełniącej rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, odpowiedzialna za zarządzanie umowami finansowymi z polskimi uczelniami w zakresie mobilności Erasmus+ z krajami programu i krajami partnerskimi. Członkini grupy roboczej ds. Karty Erasmusa dla Szkolnictwa wyższego oraz grupy roboczej ds. cyfryzacji przy Komisji Europejskiej.

 

Spotkaj się z ekspertem w debacie „Studia za granicą – ciekawy przerywnik, czy bank możliwości?” 6 grudnia w godzinach 14:00-14:50. 

Zapraszamy!

Print Form