Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
test
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Prorektorka ds. Współpracy z Zagranicą i ESR Akademii Leona Koźmińskiego

Ekspert w debacie „Krajobraz księżycowy po pandemii ? Rynek pracy, czy rynek bez pracy?”

 

Prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska – Prorektorka ds. Współpracy
z Zagranicą i ESR Akademii Leona Koźmińskiego

Doktorka habilitowana nauk społecznych, profesorka ALK w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Absolwentka The New School for SocialResearch w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła  w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Pracowała także przy Polskiej Prezydencji w Radzie UE jako przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego. Visiting Scholar w MIT (2016-2017, 2019).

Od 2015 roku członkini Rady Programowej w Startup Hub Poland. Stypendystka programu „Mobilność Plus” (2016 – 2017), Fundacji Kościuszkowskiej (2014), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2010) i Wiliama J. Fulbrighta (2007), laureatka nagrody dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współautorka programu specjalności – Management and ArtificialIntelligence in Digital Society (Zarządzanie i sztuczna inteligencja w społeczeństwie cyfrowym) na kierunku Zarządzanie, na studiach pierwszego stopnia, realizowanych w języku angielskim w formie stacjonarnej w ALK. Jesienią 2020 roku rozpoczęła badania w American Institute for EconomicResearch nad automatyzacją pracy, a następnie dołączyła do programu Labour and Worklife na Uniwersytecie Harvarda.

Autorka monografii „Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję” (UNIVERSITAS, 2016) oraz wielu publikacji naukowych w czasopismach i monografiach, współautorka książki „CollaborativeSociety” (The MIT Press) www.collaborativesociety.net, wydanej wspólnie z Prof. Dariuszem Jemielniakiem.

 

Print Form