Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Mgr Małgorzata Szymaniuk-Kruk

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach

Mgr Małgorzata Szymaniuk-Kruk – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Dydaktyki Języków Obcych oraz Zarządzania i Marketingu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie:  Organizacji i Zarządzania w Oświacie,  Doradztwa Zawodowego oraz Akademii Liderów Oświaty. Egzaminator egzaminu maturalnego OKE w Warszawie, wykładowca akademicki, nauczyciel zawodu, języka niemieckiego oraz doradca zawodowy. Zrealizowała wiele projektów finansowanych ze środków unijnych, staży uczniowskich w kraju i za granicą dotyczących doskonalenia zawodowego uczniów. W latach 2019-2022 doradca metodyczny ds. języka niemieckiego w SCDiDN w Siedlcach. Jest współautorką innowacyjnych programów kształcenia dla studentów, absolwentów i kadry naukowo-dydaktycznej w ramach projektu ” IdeAGORA-absolwenci kapitałem społecznym uczelni”-działanie 4.1 oraz autorką rozdziału podręcznika „Jak wdrażać model IdeAGORA?”. Wielokrotnie nagradzana nagrodami: m.in. Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki, Prezydenta Miasta Siedlce oraz odznaczeniem KEN.

Print Form