Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
test
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Magdalena Dziczek

Dyrektor, członek zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego (Kolegium Zarządzania i Finansów), wykładowca studiów podyplomowych SGH w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,  absolwentka wydziału Zarządzania SGH, specjalność: zarządzanie strategiczne oraz skandynawistyki SWPS, specjalność: tłumacz języka szwedzkiego. Od 2010 roku związana z gospodarką odpadami. Reprezentowała Krajową Izbę Gospodarki Odpadami, uczestnicząc w pracach międzynarodowej organizacji Municipal Waste Europe oraz za jej pośrednictwem także w pracach nad założeniami m.in. do pakietu „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym”. Pracowała w MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Działu Strategii. Obecnie związana ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, aktywnie zaangażowana w pracę międzynarodowej organizacji EUROPEN, skupiającej swoje zainteresowanie na opakowaniach i Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Za pośrednictwem tej organizacji zaangażowana w prace merytoryczne, związane z pracami analitycznymi na poziomie UE w zakresie strategii odpadowych i opakowaniowych.  Ekspert UNEP Grid w projekcie Climate Leadership, koordynatorka projektu ReFlex dedykowanego zbiórce i recyklingowi elastycznych odpadów opakowaniowych.  Jej zadania zawodowe i zainteresowania naukowe koncentrują się na efektywności systemu gospodarki odpadami w Polsce, zwłaszcza w nowej perspektywie, związanej z tworzeniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Magdalena Dziczek – graduated in Strategic Managment from Warsaw School of Economics and Scandinavian studies from SWPS University. Since 2010 have been involved in waste management issues. She was representing National Chamber of Waste Management in Brussels and cooperated with Municipal Waste Europe. Thanks to this cooperation she was actively involved in establishing pronciples of Circular Economy Package. She used to represent MPO in Warsaw Ltd. on the position Chief Strategy Officer. Now she represents the EKO-PAK Packaging Industry Union of Employers as member of the board and secretary general and is actively involved in the work of EUROPEN. UNEP Grid’s expert in Climate Leadership programme, as well as coordinator of the ReFlex project dedicated to recycling of flexible packaging sorted out from municipal waste stream. She focuses at her work and scientific research on improving waste management system in Poland, especially in the perspective of Circular Economy.

Print Form