Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Krzysztof Trojanowski

Główny Specjalista, Dział Polityki Miejskiej I Innowacyjności, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Praktyk i wieloletni uczestnik projektów międzynarodowych. Uczestniczył w ponad 20 projektach głównie koordynacyjnych, szkoleniowych i wspierających działania o charakterze B+R, innowacji technologicznych ich zastosowania i wdrożeń. Doświadczenie z projektami międzynarodowymi rozpoczynał w 2001 roku jako Koordynator obszaru IST/ICT (Information Society Technologies) 5 Programu Ramowego UE w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK). W latach (2003-2009) Krajowy Delegat i Ekspert do Komitetu Programowego ICT uczestniczył w procesie tworzenia i definiowania Programów Pracy obszaru ICT w Programach Ramowych UE.

Stale współpracuje z jednostkami badawczymi, uczelniami i firmami wspierając głównie uczestnictwo w projektach międzynarodowych (poszukiwanie i dopasowanie instrumentów wsparcia,  budowa relacji, przygotowanie wniosków projektowych, zarządzanie i realizacja projektów).

Interesuje się głównie tematami o charakterze innowacyjnym i technicznym w nowych i rozwijających się obszarach (np. Gospodarka obiegu zamkniętego), intersujące go zagadnienia to: efektywność energetyczna, zarządzanie i optymalizacja procesów, analizy biznesowe w tym tzw. Design Thinking.

Doświadczony w programach międzynarodowych: Programy Ramowe UE (Horyzont 2020), Erazmus+ jak również w wybranych programach krajowych.

Najważniejsze relacje międzynarodowe: Kraje Unii Europejskiej, Ukraina.

Print Form