Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Kinga Laskowska

Członek Zarządu Koła Naukowego Inżynierii Ekologicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studentka Inżynierii Ekologicznej i członek Zarządu Koła Naukowego Inżynierii Ekologicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe to gospodarowanie odpadami oraz gospodarowanie ściekami. W wolnych chwilach chętnie zdobywa wiedzę na temat Gospodarki o obiegu zamkniętym.  

Na co dzień uczestniczy w działaniach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, pełniąc funkcję instruktorską. Wspiera pracę wychowawczą poprzez organizację obozów letnich i zimowych, a także towarzyszenie harcerkom w zdobywaniu kompetencji w prowadzeniu drużyn harcerskich.  

Ukończyła warsztaty „Myśl jak naukowiec”, zdobywając umiejętność tworzenia grafów argumentacyjnych, i warsztaty dla studentów dotyczące wizji Polski w 2050 organizowane w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako element prac nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050. Obecnie jest członkiem zespołu realizującego projekt w ramach ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii, którego celem jest stworzenie gry edukacyjnej dotyczącej zapoznania się z kompetencjami poszczególnych podmiotów administracyjnych na różnych szczeblach w ramach sprawnego zarządzania miastem w myśl powyższej Koncepcji. 

 

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Nie ma planu B – młodzi dla klimatu” 7 grudnia w godzinach 14:00-14:50.  

 

Zapraszamy! 

Print Form