Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Katarzyna Rull Quesada

Prezes Fundacji UNIMOS

Ekspert w obszarach : Internacjonalizacja, innowacje międzysektorowe, współpraca środowisk klastrowych, naukowych i biznesowych.

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych ( Universidad de la República w Urugwaju ) oraz magister makrokierunku Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – Uniwersytet  Warszawski. Pracownik naukowo -dydaktyczny, wykładowca akademicki w Instytucie Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne z marketingu międzynarodowego, global marketingu oraz przedsiębiorczości międzynarodowej. Ponad 15 lat doświadczenia we wspieraniu ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw ( Europa, Ameryka Południowa, rynki Wschodnie : Ukraina, Litwa Łotwa, Gruzja , Rosja ) związanego z internacjonalizacją, rozwojem klastrów, promocją eksportu i innowacyjnością przedsiębiorstw ( projekty unijne na łączny budżet ponad 20 milionów euro ). Współpracowała w charakterze dyrektora projektu, koordynatora ds. współpracy międzynarodowej, eksperta zewnętrznego czy animatora współpracy nauki i biznesu z organizacjami międzynarodowymi m.in. Komisja Europejska, klastrami, izbami handlowymi, sieciami innowacji, stowarzyszeniami biznesowymi i instytucjami naukowymi. Certyfikowany Cluster Manager ( Empretec/ProexUNCTAD) Autor publikacji naukowych. Włada biegle językiem: polskim, angielskim, hiszpańskim i portugalskim.

Print Form