Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Karolina Cyran-Juraszek

Ekspert Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Karolina Cyran Juraszek – związana z sektorem obywatelskim od ponad 20 lat, a z ekonomią społeczna od 15. W latach 2004-2008 była kierownikiem projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL we współpracy z 7 partnerami, którego rezultatem jest funkcjonujące, pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS -2007  i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości 2007. Obecnie jest trenerem, konsultantem wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Od 10 lat pracuje w zespole FRSO, gdzie oprócz doradztwa kluczowego dla PES kieruje projektami związanymi ze wzmacnianiem kompetencji zarządzania finansami (jest współautorką kilku kluczowych narzędzi min. Planer rekomendowany przez DPP). Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES. Obecnie wypracowuje rozwiązania dla franczyzy społecznej na  Modelu Pubów Spółdzielczych zatrudniających OzN, widząc w nich szansę na efekt skalowania i rozwoju przedsiębiorców społecznych.

Print Form