Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Joanna Rudawska


dr Joanna Rudawska – Wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Kierownik działu projektów rozwojowych w Kieleckim Parku Technologicznym. Adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział zarządzania. Animator międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, menedżer projektów wg metodyk design thinking, PRINCE 2, Agile. Posiada 15 letnie doświadczanie w zarządzaniu projektami partnerskimi min. Horizon 2020, Interreg Central Europe, Erasmus +, TEMPUS IV, URBACT, INTERREG III B CADSES, MSZ, NCBiR, program krajowe i regionalne. Pozyskała ponad 30 projektów partnerskich, była zaangażowana w ponad 40 projektów w roli kierownika czy eksperta. Autorka publikacji dotyczących innowacji, przedsiębiorczości, transferu technologii, konkurencyjności.

Print Form