Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Jerzy Piotr Walczak

Główny inżynier w projekcie ArchOS Softcream Software

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez wiele lat zajmował się fizyką ciała stałego oraz elektroniką, co zaowocowało wieloma publikacjami z tej dziedziny. Od połowy lat 80tych ubiegłego wieku współpracował z Pracownią Rekonstrukcji Dźwięku założoną przez Janusza Piechurskiego w Polskim Radiu (wówczas PRiTV).

Zainteresowania rekonstrukcją dźwięku oraz zaawansowaną reżyserią dźwięku doprowadziły go do realizacji pierwszej na świecie rekonstrukcji addytywnej nagrania akustycznego z roku 1940, w której zastosował metodę resyntezy cyfrowej, opracowaną według własnego pomysłu.

Od 1993 roku był związany z firmą ATM S.A., a od 1995 roku był również stałym współpracownikiem TVP S.A.

Zawodowo zajmuje się konstruowaniem i rozwijaniem systemów technicznych dla potrzeb telewizyjnych studiów produkcyjnych i post-produkcyjnych.

Również zajmuje się zagadnieniami akwizycji i konwersji informacji, elektroniczną dystrybucją i archiwizacją zasobów cyfrowych. Jest współautorem (razem z Krzysztofem Maraskiem) pierwszego na świecie kompletnego, opatentowanego w EU i USA, rozwiązania technicznego dla długoterminowego (wieczystego) przechowania cyfrowych plików.

Od 2018 roku zatrudniony w firmie SoftCream  na stanowisku  głównego inżyniera i konstruktora w projekcie ArchOS Projekt „Prace badawcze nad prototypem ArchOS” jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 RPMA.01.02.00-14-A175/18-01, autor patentów:

Data network and method of controlling thereof

Data network and a method of regeneration of the recording state of digital

Print Form