Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
test
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Grzegorz Błażewicz

Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta

Ekspert w debacie „Gdy nie widać wroga. (Nie)równa walka o życie i zdrowie”

 

Grzegorz Błażewicz
Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta 

Prawnik, administratywista. Jest związany z administracją publiczną od 2004. Doświadczenie zdobywał w obszarze orzecznictwa administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, kontroli i nadzoru.

3 listopada 2014 roku Prezes Rady Ministrów powołał Grzegorza Błażewicza na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta.

W okresie poprzedzającym powołanie tj. w latach 2011 – 2014 był Kierownikiem Zespołu do spraw Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. W tym samym czasie był także członkiem Rady Przejrzystości (organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych).

Print Form