Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Ewa Staruch

Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich, UKSW Warszawa

Studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka kierunku pedagogika na specjalności opiekuńczo wychowawczej–resocjalizacji. Studentka dziennikarstwa i komunikacji medialnej oraz  pedagogiki specjalnej na specjalizacji resocjalizacja na studiach drugiego stopnia. Była przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Rzecznika Praw Studenta Samorządu Studentów UKSW, a od 2021 roku należy do grona ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Zarządu Fundacji Rozwoju UKSW. 

Wieloletnia członkini licznych gremiów na UKSW m.in. w Radzie Uczelni, Senacie, komisji finansowania organizacji studenckich oraz senackiej komisji ds. mienia i finansów.  

Łączy doświadczenie zdobyte w trakcie studiów z pasją do poznawania ludzkich historii. Doświadczenie zdobyte podczas studiów sprawia, że można nazwać ją specjalistką od przedsiębiorczości i zarządzania czasem pracy.  

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Uniwersytet Szkołą Przedsiębiorczości?” 7 grudnia w godzinach 11:00-11:50.  

Zapraszamy! 

Print Form