Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Elżbieta Lanc

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Ekspert w debacie „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – plan dla Mazowsza”

 

Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, audytu i kontroli zewnętrznej oraz zarządzania projektami unijnymi. Pracowała jako nauczyciel, była dyrektorem liceum ogólnokształcącego i ekonomicznego, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zastępcą dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wiceprezesem PGMB w Warszawie oraz prezesem PRIB w Warszawie. W latach 1998-2001 była starostą węgrowskim, a w latach 2001-2002 wicewojewodą mazowieckim. Od 2002 roku nieprzerwanie sprawuje mandat radnego województwa mazowieckiego. Pełni funkcję członka Zarządu Województwa Mazowieckiego. Odpowiedzialna jest za politykę społeczną, ochronę zdrowia, edukację i sport. Nadzoruje działalność Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu oraz Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – plan dla Mazowsza” 7 grudnia w godzinach 12:00-12:50.

Zapraszamy!

Print Form