Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Dr Tomasz Rowiński

Prezes Zarządu EZRA UKSW

Doktor psychologii, Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się psychologią osobowości oraz zaburzeniami osobowości. Autor kilkudziesięciu artykułów i monografii. Jest także współautorem polskiej wersji kwestionariusza do pomiaru zaburzeń osobowości (PID w systemie diagnozy DSM-5) i modelu opieki EZRA. Od 2018 prowadzi uniwersytecki podmiot leczniczy EZRA UKSW Sp. z o.o., który wdraża model EZRA w kilkunasty miastach Polski.

Print Form