Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Dr n. med. Agnieszka Kamińska

Kierownik Zakładu Okulistyki, Międzyleski Szpital Specjalistyczny

Dr n. med. Agnieszka Kamińska – lekarz okulista, mikrochirurg z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – otrzymała dyplom lekarza z wyróżnieniem w 1998 r. Tytuł Doktora Nauk Medycznych uzyskała w 2004 roku, a stopień specjalisty chorób oczu w 2005 roku. Ogromny zasób wiedzy medycznej oraz praktyczne umiejętności zdobyła w trakcie licznych szkoleń, kursów i stażów zarówno w kraju jak i zagranicą.

Jako okulista pracuje od 22 lat, w tym 20 lat w Klinice Profesora Jerzego Szaflika II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2018 roku jest Ordynatorem Oddziału Okulistycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2. Jest to nowoczesny, doskonale wyposażony oddział o pełnym profilu świadczeń okulistycznych w tym: operacje zaćmy, witrektomie, operacje wgłębiające odwarstwienia siatkówki, operacje plamki żółtej, operacje jaskry.

Od 2022 roku Kierownik Zakładu Okulistyki Instytutu Nauk Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych opublikowanych w uznanych czasopismach branżowych. Wygłosiła liczne referaty podczas sympozjów w kraju i zagranicą.

 

Temat wystąpienia: Choroby cywilizacyjne oczu.

Print Form