Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Dr Joanna Lizut

Doktor nauk społecznych, prorektor ds. zarządzania operacyjnego i projektowego na Uczelni Korczaka

Jej główne zainteresowania to: problemy społeczne, polityka reintegracji społecznej, praca socjalna i usługi społeczne. Jest autorką artykułów związanych z tą tematyką. Zainteresowania naukowe łączy z zagadnieniami zarządzania projektami społecznymi i naukowymi. 

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Od wolontariatu do zawodowego pomagania” 7 grudnia w godzinach 13:00-13:50.

Zapraszamy!

Print Form