Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

dr Jan Aleksander Wierzbicki

Dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Obecnie dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK).

Ukończył matematykę ogólną (z przygotowaniem pedagogicznym) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki.

Od 1994 r. jest nauczycielem konsultantem w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Posiada praktykę pedagogiczną w nauczaniu informatyki i matematyki w szkole. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Podczas swej pracy w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przeprowadził jako wykładowca bardzo dużą liczbę szkoleń (ponad 15 000 godzin) w tematyce m.in.: obsługa systemów operacyjnych, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy graficzne, zagadnienia sieci lokalnych i rozległych, metodyka nauczania informatyki, wykorzystanie komputera do rozwiązywania problemów matematycznych.

W OEIiZK prowadził zajęcia na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez Ośrodek wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w zagadnieniach baz danych oraz metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej.

Był jednym z liderów programów „Intel – nauczanie ku przyszłości” oraz „Intel – Classmate PC”.

Ukończył wiele szkoleń z zakresu nowoczesnej dydaktyki. Brał też udział w szkoleniach i studyjnych wyjazdach zagranicznych. Autor wielu publikacji dotyczących zastosowania technologii informacyjnej i informatyki w dydaktyce szkolnej.

W latach 2003 – 2006 pełnił funkcję Kierownika Działu Doskonalenia Nauczycieli w OEIiZK, a w latach 2006 – 2018 pełnił funkcję Kierownika ds. Nauki OEIiZK.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Otrzymał też nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Dydaktykę i rozwój edukacji traktuje jako swoją pasję. W czasie całej swojej pracy w OEIiZK dba o rozwój Ośrodka. Po objęciu funkcji Dyrektora OEIiZK wprowadził szereg zmian dotyczących organizacji pracy i działalności Ośrodka mających na celu podniesienie jakości świadczonej przez niego oferty edukacyjnej. Dba o rozwój kwalifikacji kadry Ośrodka i spełniania ich potrzeb.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Innowacje w edukacji – jak to zrobić mądrze?” 7 grudnia w godzinach 12:00-12:50. 

Print Form