Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Dr inż. Ewa Janczar

Członek Zarządu ds. cyfryzacji Mazowieckiego Szpital Bródnowskiego Sp. z o.o.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada ukończone w Szkole Głównej Handlowej studia podyplomowe z zarządzania projektami i certyfikat zarządzania projektami w metodyce zwinnej – Agile oraz ukończone na Politechnice Warszawskiej studia podyplomowe z szacowania wartości nieruchomości.

Od ponad 20 lat zajmuje się transformacją cyfrową czyli budowaniem równowagi między informacją, potrzebami biznesowymi, a systemami IT w takich obszarach jak administracja publiczna, geodezja, planowanie przestrzenne, kultura, zdrowie, edukacja. Liczba zrealizowanych kontraktów przekroczyła 0,9 mld zł. Aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację projektów z obszaru IT. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami odpowiedzialnymi za wdrożenia i rozwój systemów informatycznych oraz opracowanie, wdrożenie, ewaluację strategii i polityki transformacji cyfrowej. Zajmuje się mentoringiem zmian cyfrowych, zarządzała trudnymi i zagrożonymi projektami. Posiada doświadczenie w mediacjach i negocjacjach.
Prelegent konferencji naukowych i branżowych, publikuje w wydawnictwach naukowych, współpracuje z Politechniką Warszawską jako wykładowca.

Członek zespołu ds. Spraw Społeczeństwa Informacyjnego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Wice Prezydent The Council of European Municpailties nad Regions (CEMR), członkini Zarządu Związku Powiatów Polskich, Radna m.st. Warszawy.

W roku 2019 została wpisana na Listę 100 Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce (SPRUC), która wyróżnia osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kompetencji cyfrowych w danym roku. Współtwórczyni platformy WrotaMazowsza.pl oraz towarzyszących jej systemów back-office, które zostały nagrodzone przez Komisję Europejską w konkursie „Sharing & Reuse Awards 2019” w kategorii „Udostępniane usługi informatyczne mające największy wpływ na obywateli lub firmy”.

 

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „A może dałoby się inaczej? – Cyfryzacja w praktyce” 7 grudnia w godzinach 14:00-14:50.

Zapraszamy!

 

Print Form