Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

dr Igor Kilanowski

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców, UKSW Warszawa

Doktor nauk społecznych, magister obojga praw. Przewodniczący Rady Młodych Naukowców Ministerstwa Edukacji i Nauki w kadencji 2021-2023. Adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dyrektor Kancelarii Rektora UKSW,  Członek Zarządu Fundacji Rozwoju UKSW oraz dyrektor generalny Fundacji „Pro Polonia”.

W czasie studiów zaangażowany w działalność samorządową: przewodniczący Samorządu Doktorantów UKSW w latach 2017-2019, członek Krajowej Reprezentacji Doktorantów (obecnie Członek Rady Doradczej KRD). Doświadczenie zawodowe na UKSW zdobywał w Biurze Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych, jako kierownik Biura ds. Ewaluacji Badań Naukowych i koordynator Szkoły Doktorskiej UKSW. Członek Zespołu ds. spraw rozwoju systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki. Ekspert zespołu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. NGO w otoczeniu środowiska akademickiego w latach 2019-2021. Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II kadencji przy Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Realizował wiele projektów badawczych, organizacyjnych, popularyzatorskich i dotacyjnych w ramach środków krajowych oraz w ramach funduszy europejskich między innymi z Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Spotkaj się z ekspertem w debacie „Studia za granicą – ciekawy przerywnik, czy bank możliwości?” 6 grudnia w godzinach 14:00-14:50. 

Zapraszamy!

Print Form