Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

dr hab. Mariusz Szyrski

Prof. ucz. dyrektor Akademickiego  Inkubatora  Przedsiębiorczości UKSW

Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swojej pracy zawodowej łączy naukę prawa z biznesem. Jest kierownikiem wielu projektów naukowo-badawczych, w tym przede wszystkim związanych z energetyką i samorządem terytorialnym. Od 2021 r. pełni funkcję dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UKSW.  

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Uniwersytet Szkołą Przedsiębiorczości?” 7 grudnia w godzinach 11:00-11:50. 

Zapraszamy! 

Print Form