Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

dr hab. Anna Fidelus

prof. ucz. Prorektor ds. studenckich i kształcenia UKSW

Prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pełni tę funkcję drugą kadencję (od 2016 r.). Specjalistka i ekspert w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej. Z UKSW związana od 2000 r., najpierw jako adiunkt w Instytucie Studiów nad Rodziną, następnie na Wydziale Nauk Pedagogicznych, gdzie w latach 2012-2016 była prodziekanem.

Autorka koncepcji relacyjnej readaptacji społecznej, która była podstawą habilitacji obronionej w 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor wizytujący w Katholische Fachhochschule w Moguncji oraz Alice Salomon Hochschule w Berlinie, wykładowca w ramach programu Erasmus w Niemczech i na Słowacji. Autorka ponad 150 opracowań naukowych.

Prowadzi szeroką działalność społeczną i naukową. Jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, członkiem Komitetu Ministra Edukacji „Na Rzecz Dobrej Szkoły”, członkiem Zespołu Projektu Ministerialnego „Zapobieganie Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży”, konsultantem merytorycznym stowarzyszeń abstynenckich i in. Uczestniczy w pracach m.in. Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacyjnych, Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und Vernachlässigung (DGgKV)e.V., Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej afiliowanego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Uniwersytet Szkołą Przedsiębiorczości?” 7 grudnia w godzinach 11:00-11:50.

 

Zapraszamy!

Print Form