Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
test
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

dr Dorota Sikora-Fernandez

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego

Ekspert w debacie „Nowa spółdzielczość – innowacja społeczna szansą na rozwój smart city”

 

dr Dorota Sikora-Fernandez Adiunkt w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Dorota Sikora-Fernandez – ukończyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania UŁ w 2002 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. W 2007 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą różnych aspektów rozwoju miast i polityki miejskiej. Początkowo związane były z problematyką gospodarki nieruchomościami oraz zarządzania publicznymi zasobami mieszkaniowymi. Obecnie jej
zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem miast inteligentnych, zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich, dostępnym mieszkalnictwem oraz nowymi formami urbanizacji. Jest autorką lub współautorką licznych publikacji, w tym współredaktorem pięciu monografii dotyczących zarządzania sprawami miejskimi oraz miast inteligentnych.

Print Form