Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
test
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Barbara Rajkowska

Ekspert Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Ekspert w debacie „KLIMATyczne Mazowsze – Akcja, Reakcja, a nie Stagnacja”

 

Barbara Rajkowska – Kierownik Projektu, Ekspert Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Zarządzaniem projektami w obszarze ochrony środowiska zajmuje się od przeszło 20 lat, zwłaszcza realizowanymi przez wielu partnerów, i przy udziale środków dotacyjnych. Specjalizuje się w adaptacji do zmian klimatu, a także gospodarce wodno-ściekowej i właśnie w tej branży zarządzała m.in. jednym z większych projektów w Polsce, będąc dyrektorem Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, realizowanym przez 23 samorządy. Od ponad pięciu lat związana z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, w którym kierowała m.in. projektem „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”(MPA) i kieruje „Bazą wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”- Klimada2.0.Obok projektów publicznych zarządzała także projektami w sektorze prywatnym, w firmie z branży drzewnej. Prowadziła wykłady z „Zarządzania projektami ze środków publicznych” w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Przez kilkanaście lat kierowała również jedną z większych organizacji pozarządowych w kraju – Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, gdzie między innymi doprowadziła do uruchomienia projektów rozwojowych w Afryce, w Kamerunie i Zimbabwe. Ukończyła inżynierię środowiska na Politechnice Koszalińskiej, a także trzy kierunki podyplomowe: z zakresu zarządzania firmą na Politechnice Koszalińskiej, miastami w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie we współpracy z Instytutem Mieszkalnictwa i Rozwoju przy Uniwersytecie Erasmusa z Rotterdamu, inwestycjami realizowanymi wg warunków kontraktowych FIDIC na Politechnice Wrocławskiej. Jest certyfikowanym Facilitatorem.

 

Print Form