Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Andrzej Kubik

Prezes GPR Guma i Plastik Recycling Spółka z o.o.

Wykształcenie – magister inżynier przetwórstwa tworzyw sztucznych – w 1986 ukończone z wyróżnieniem studia na Technische Universität Chemnitz (Niemcy) a w 1990 studia podyplomowe na SGH (Handel Zagraniczny). Od 1987 tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

Zawód – recykler – od 2011 zarządzanie firmami zatrudniającymi ok. 300 osób:

GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o – od 30 lat zajmuje się „pełnym” recyklingiem zużytych opon do postaci kółeczek do kontenerów na odpady oraz galanterii gumowej – od 2008 certyfikowana ISO 9001 i ISO 14001 (www.gpr-guma.pl)

REPLAS Recycling Plastics Sp. z o.o. – od 2011 przetwarza odpady opakowań z tworzyw sztucznych (HDPE, PP) do postaci re-granulatów o precyzyjnie zdefiniowanych parametrach technicznych, umożliwiając 100% substytucję granulatów oryginalnych. Od 2015 certyfikowana w systemie EuCertPlast (www.replas.eu)

Powołanie – ekolog – publikacje w czasopismach branżowych „PLAST NEWS”, „Energia i Recykling”, „Chemia i Biznes” – praca w Grupie ds. ROP Konfederacji Lewiatan oraz przewodnictwo Grupy ds. Edukacji Ekologicznej Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Print Form