Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
test
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Agnieszka Zdanowicz

wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu non for profit system sp z o.o. koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego

Specjalista do spraw komunikacji, project manager projektów krajowych i międzynarodowych. Koordynator współpracy sieciowej na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Animator współpracy środowisk klastrowych i ekosystemów innowacji. Ekspert w obszarach: innowacje międzysektorowe, gospodarka obiegu zamkniętego i finansowanie.

Przez 12 lat związana była z samorządem terytorialnym województwa mazowieckiego przez ostatnie lata jako Dyrektor Działu Polityki Miejskiej i Innowacyjności Agencji Rozwoju MAzowsza S.A. Od 17 lat specjalizuje się w projektowaniu i kreowaniu procesów komunikacji wykorzystując tę wiedzę w implementacji narzędzi służących rozwojowi, wsparciu, doskonaleniu i promocji środowisk klastrowych i powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w kraju i za granicą.

Od sierpnia 2019 roku odpowiedzialna m.in. za rozwój, ofertę komercyjną , współpracę międzynarodową oraz portfolio projektowe Centrum Kooperacji Recyklingu – koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Print Form