Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Ekspert w debacie „Przyszłość zaczyna się DZIŚ – Mazowsze i Unia Europejska do 2030 roku”

Adam Krzysztof Struzik – lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach 1993-1997, senator II, III i IV kadencji, od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Działalność zawodowa i społeczna

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia menedżerskie z zakresu administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1990-1997 dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Strażak ochotnik i członek Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Działalność samorządowa

W latach 1984-1988 radny gminy Nowy Duninów, a od 1988 roku radny miasta i gminy Gąbin. W latach 1994-1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Przewodniczący Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Od 1998 roku radny województwa mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej I kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Od grudnia 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. W 2007 roku wybrany na wiceprezesa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw.

Od roku 2004 członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP. 10 lutego 2010 roku powołany w skład Prezydium Komitetu Regionów. Uczestniczy w pracach komisji: CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Konstytucyjnych i Zewnętrznych) oraz ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii).

 

Odznaczenia i wyróżnienia

Za swoją działalność Adam Struzik został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in.:

 

 • odznaczeniem „Polonia Mater Nostra Est” (Polska jest naszą matką), przyznanym za szczególne zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego oraz aktywną postawę patriotyczną (2011 r.);
 • Medalem Zygmunta Jana Rumla za patriotyczną postawę oraz zasługi na rzecz utrwalania prawdy historycznej i pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej kresów wschodnich (2011 r.);
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,za wybitne zasługi w działalności na rzecz  społeczności lokalnej oraz za osiągnięcia w pracy samorządowej (2010);
 • Medalem – nagrodą im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego (2009 r.);
 • Medalem od Polskiego Związku Głuchych za szczególne zasługi na rzecz osób niepełnosprawnych (2009 r.);
 • Złotym Medalem za Zasługi dla Policji (2008 r.);
 • Złotą koniczynką – odznaczeniem ruchu ludowego (2008 r.);
 • Odznaką Honorową PCK II stopnia (2006 r.);
 • Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP (2006 r.);
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.);
 • Wielkim Orderem Świętego Zygmunta, przyznanym przez Biskupa Płockiego Zygmunta Kamińskiego(2004 r.);
 • Orderem „Meritus Patriae” przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” za doprowadzenie do odzyskania i restauracji wielu ośrodków kultury i dziedzictwa narodowego na obczyźnie i zainicjowanie powstania Domu Polonii w Wilnie (2004 r.);
 • Medalem za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa, najwyższym odznaczeniem ruchu ludowego (1998 r.).

 

Został także uhonorowany wieloma odznaczeniami zagranicznymi, m.in.:

 • Krzyżem Komandorskim Orderu Leopolda – najwyższym i najstarszym orderem Królestwa Belgii przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla kraju (2009 r.);
 • Specjalnym Odznaczeniem Gubernatora Obwodu Moskiewskiego Federacji Rosyjskiej Borysa Gromowa za olbrzymi wkład w rozwój współpracy gospodarczej z zagranicą między obwodem moskiewskim i województwem mazowieckim (2008 r.);
 • Orderem Wolności Republiki Francuskiej – De GRAND Officier de L’Ordre National du Merite (1996 r.);
 • Orderem Honoru przez prezydenta Grecji K. Stefanopulosa (1996 r.).

 

Spotkaj się z ekspertem w debacie „Przyszłość zaczyna się DZIŚ – Mazowsze i Unia Europejska do 2030 roku” 6 grudnia w godzinach 11:00-11:50. 

Zapraszamy!

 

Print Form