Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Odwiedź nas również na: Facebook linkedin

Partnerzy/wystawcy

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy nosiła nazwę Akademii Teologii Katolickiej (ATK). Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) na mocy Ustawy z dnia 3 września 1999. Kształci studentów i doktorantów na 42 kierunkach studiów, ma 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Więcej informacji

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest ogólnouczelnianą jednostką, która wykonuje zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu dziedzin związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych, m.in. w naukach o życiu i medycynie, innowacyjnej gospodarce oraz istotnych problemach sektora publicznego.

Bazując na nowoczesnym zapleczu infrastrukturalnym i potencjale intelektualnym:

  • tworzy strategiczne projekty,
  • realizuje specjalistyczne zlecenia w zakresie cyfrowej medycyny, inteligentnego monitoringu środowiska, druku 3D, skanowania 3D, prototypowania i wirtualnej rzeczywistości.

 

Centrum tworzy nowatorskie propozycje edukacyjne w formie kształcenia otwartego, stwarzające studentom warunki do doskonalenia oraz podnoszenia kompetencji w zakresie najnowszych wyzwań związanych z cywilizacyjną transformacją cyfrową oraz jej implikacjami.

Więcej informacji

UKSW BĘDZIE REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM CYFROWEJ NAUKI I TECHNOLOGII

Działalność Centrum to odpowiedź na znak czasu, jakim jest postęp technologiczny w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii społeczeństwa informacyjnego i cyberprzestrzeni. Jeżeli jesteś ciekawy nowoczesnych technologii cyfrowych, fascynuje Cię nauka i chcesz dowiedzieć się czegoś więcej  – odwiedź to stanowisko przestrzeni Forum Rozwoju Mazowsza.

Centrum zaprezentuje możliwości nowoczesnych technik wykorzystywanych w nauce i  zastosowania w gospodarce. Przedstawi wydruki 3D, umożliwi przyjrzenie się z bliska efektom pracy specjalistów w zakresie różnych technologii 3D. Udostępni także możliwość wejścia do świata wirtualnej rzeczywistości przez okulary VR. Eksperci obecni na stanowisku opowiedzą o możliwościach wykorzystania wizualizacji danych m.in.  w medycynie za pomocą platformy VisNow, w której umieszczone są modele kości i patologii wraz z szerokimi opisami medycznymi.

 TECHNOLOGIA DRUKU 3D

Drukowanie przestrzenne jest procesem wytwarzania fizycznych obiektów trójwymiarowych na podstawie modeli komputerowych. Jako jedna z technik przyrostowych drukowanie 3D polega między innymi na utwardzaniu cieczy (SLA), utwardzaniu/spiekaniu proszku (CJP/SLS) oraz dodawaniu materiału (FDM). Detal tworzony jest poprzez nanoszenie kolejnych płaskich warstw danego materiału. Za pomocą tej technologii możemy tworzyć makiety, narzędzia, repliki oraz rekonstrukcje, formy do wytwarzania, protezy, implanty oraz wiele innych.

 

Foto: źródło UKSW

 

 MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WIZUALIZACJI DANYCH

Jeden obraz wart tysiąc słów. Wizualizacja danych to sposób przekazania informacji w postaci obrazu, mówiący o treści za pomocą barw, kształtów, linii, układu i hierarchii. Metoda łączy techniczne umiejętności obróbki, analizy i interpretacji olbrzymich ilości nieuporządkowanych danych z zasadami estetyki i innowacyjnym wyglądem. Zaprezentowanie danych w formie wizualnej może pomóc dostrzec wzorce, połączenia i inne elementy, które w opisowej formie  mogłyby zostać przeoczone. Wizualizacja danych ożywia je i sprawia, że można opowiedzieć całą historię na podstawie szczegółowych informacji ukrytych w liczbach.

 

Wizualizacja Mikroświat, źródło UKSW

 

Wizualizacja, źródło Platforma  VisNow

MOŻLIWOŚCI CYFROWEJ MEDYCYNYDIAGNOSTYKA OBRAZOWAOBRAZOWANIE MEDYCZNE

Obrazy medyczne ukazujące wnętrze ludzkiego ciała, to przeniesienie pracy z sali, z fizycznego obiektu do komputera. Za pomocą najnowszych i nieinwazyjnych metod zastosowanych w cyfrowej medycynie wykrywamy patologiczne zmiany zachodzące w ciele ludzkim. Procedury bazujące na obrazie coraz częściej stosowane są w bardzo wielu sferach nauki nie tylko w celu prezentacji, lecz także pomiarów, modelowania i eksperymentów oraz pełnią kluczową rolę w organizacji wiedzy.

Wizualizacja przepływ tętnic, skala ludzka, źródło Platforma  VisNow

 

 WIZUALIZACJE VisNow

  • VisNow zostanie użyty do trójwymiarowej wizualizacji materiału kostnego
  • Surowe dane uzyskane z różnych modalności będzie można zaimportować, edytować, dodawać adnotacje i wizualizować
  • Użytkownik będzie w stanie uzyskać dokładniejsze modele oraz będzie je mógł porównywać z innymi zasobami i własnym materiałem badawczym

 

 

Foto: Platforma  VisNow

 

MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGII  VR i AR

Na stanowisku będzie możliwość skorzystania z gogli VR (prezentacja technologii i jej możliwości). Przeniesiemy się wprost do świata 3D i będziemy mogli pospacerować np. po wykopaliskach lub zajrzeć do wnętrza człowieka.

Foto: źródło UKSW

 

Foto: źródło UKSW

Jednocześnie dla chętnych będzie możliwość zdobycia dodatkowych punktów w ramach konkursu dla uczestników Wydarzenia. Uczestnik będzie mógł zamienić się w odkrywcę niczym Sherlock Holmes i dzięki okularom przenieść na fundamenty wczesnochrześcijańskiej bazyliki Diaporit*. Tan będzie mógł wykazać się spostrzegawczością i odnaleźć jak najwięcej ukrytych druków 3D w jak najkrótszym czasie – gotowy?  Przyjdź, przenieś się, odnajdź – WYGRAJ!

* Fundamenty wczesnochrześcijańskiej bazyliki Diaporit są wynikiem fotogrametrii stanowiska archeologicznego z wykopalisk w południowej części Albanii, na wschodnim brzegu jeziora Butrint, 2 km od starożytnego miasta Buthrotum. Stanowisko odkryte zostało w 1920 roku przez włoskich archeologów. Na jego obszarze odkryta została willa z łaźniami, port i wczesnochrześcijańska bazylika z V wieku, które są świadectwem centra pielgrzymkowego które istniało w tym miejscu między V a VI w.

 

PREZENTACJE W PRZESTRZENI:

 

 

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII VR

 

 
Kiedy? 16.10 godz. 11.00-12.00
 
16.10, godz. 15.00-16 .00
 
17.10, godz. 11.00-12.00
 
17.10, godz. 14.00-14.30
 

 

Co pokażemy?
Co zaprezentujemy?
Umożliwimy skorzystanie z wirtualnej rzeczywistości, aby zaprezentować technologię i jej możliwości: można przenieść się wprost do zeskanowanego świata 3D, pospacerować np. po ruinach, wchodzić z wirtualnymi obiektami w interakcję.
 

 

Ekspert prowadzący Paweł Waligóra – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, operator dronów z uprawnieniami instruktorskimi.
W Centrum Technologii Informacyjnych UKSW zajmuje się głównie wykorzystywaniem platform bezzałogowych statków powietrznych do akwizycji danych dla celów badawczych. Prowadzi szkolenia na Operatorów dronów dla personelu i studentów UKSW.
Specjalista w zakresie Druku 3D, Skanu 3D, Wirtualnej Rzeczywistości oraz Fotografii Sferycznej. Po godzinach pracy startuje w wyścigach dronów sportowych.
 

 

Kogo zapraszamy? przedstawicieli takich obszarów jak muzealnictwo, archeologia, architektura, szkolnictwo
 

 

 

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D w MUZEALNICTWIE, ARCHEOLOGII, ARCHITEKTURZE I MEDYCYNIE NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH REALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM CNT UKSW w WARSZAWIE

 

 
Kiedy? 16.10, godz. 12.00 – 13.00
17.10, godz. 12.00 – 13.00
 

 

Co pokażemy?
Co zaprezentujemy?
Pokaz modeli 3D, które mogą służyć jako materiały szkoleniowe np. dla studentów archeologii, architektury i medycyny (np. wytwarzanie za pomocą technik przyrostowych akcesoriów niezbędnych lekarzom podczas przygotowywania się do zabiegu, a także podczas zabiegów chirurgicznych obarczonych ryzykiem, specjalistyczne przygotowanie minimalizuje ryzyko błędu lekarskiego) oraz stomatologom.
 

 

Ekspert prowadzący Wojciech Nowak – pracownik Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii USKW, zajmujący się skanowaniem oraz drukiem 3D. Zdobywał doświadczenie z zakresu skanowania i modelowania 3D pracując w związanych z tą branżą firmach oraz projektach naukowych.
 

 

Kogo zapraszamy? przedstawicieli takich obszarów jak medycyna, muzealnictwo, archeologia, architektura, szkolnictwo

 

KONSULTACJE W PRZESTRZENI:

 

DRUK 3D W TECHNOLOGII CJP, SLA I FDM

 

Kiedy? 16.10, godz. 12.00 – 13.00
 
  17.10, godz. 12.00 – 13.00
 

 

Zakres konsultacji zagadnienia związane z drukiem w technologii CJP, SLA i FDM
 

 

Ekspert prowadzący Mariusz Białowarczuk – absolwent wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, specjalizacja – Wspomaganie Komputerowe Prac Inżynierskich, obecnie jest w trakcie pisania pracy magisterskiej związanej z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej podczas projektowania i budowy nowoczesnych urządzeń pomiarowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie druku 3D na szeregu różnych urządzeń oraz w dziedzinach projektowania i wdrażania w życie innowacyjnych produktów prototypowych wspomaganych szybkim prototypowaniem.
 

MOŻLIWOŚCI CYFROWEJ MEDYCYNY

 

 
Kiedy? 16.10, godz. 13.00 – 14.00
 
17.10, godz. 13.00 – 14.00
 

 

Zakres konsultacji Prezentacja przybliżająca możliwości jaki daje platforma VisNow. Analiza wizualna danych w oparciu o tę platformę. Możliwości Cyfrowej Medycyny przedstawione za pomocą trójwymiarowej wizualizacji.
 

 

Ekspert prowadzący: Kerstin Kantiem – absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i  Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra matematyki uzyskała  w roku 1990, a w roku 1996 obroniła pracę doktorską pt. On Numerical  Stability of Boundary Conditions for the Equations of Fluid Mechanics na tym samym wydziale. W latach 1995-2018 pracowała w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmowała się modelowaniem złożonych procesów i  obliczeniami wielkoskalowymi i wizualizacją naukową. Od roku 2019 jest  zatrudniona w Centrum CNT UKSW.

Paweł Wendykier – absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z tytułem magistra informatyki. W 2009 roku obronił pracę doktorską p.t. High performance Java software for image processing na wydziale Mathematics and Computer Science na Emory University, USA.
Od grudnia 2009 do maja 2012 pracował dla Wolfram Research na stanowisku Research Staff Member, gdzie brał udział w tworzeniu oprogramowania Mathematica – systemu obliczeń symbolicznych i numerycznych. Z firmą Wolfram Research związany jest do tej pory jako konsultant. Od czerwca 2012 do grudnia 2018 pracował w ICM-UW jako specjalista naukowo-techniczny w Laboratorium Analizy Wizualnej. Był głównym programistą odpowiedzialnym za rozwój platformy wizualizacyjnej VisNow.
W 2016 roku uzyskał certyfikat Professional Scrum Master (PSM I). Od stycznia 2019 pracuje w CNT-UKSW jako główny specjalista inżynieryjno-techniczny, gdzie kontynuuje rozwój systemu VisNow.

 

W PRZESTRZENI CENTRUM ZAPREZENTOWANE ZOSTANĄ TAKŻE FILMY: 

 

Digitalizacja czaszki wojownika Scytów

Film: źródło UKSW

 

Digitalizacja Człowieka z Janisławic

Film: źródło UKSW

 

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

 

Druk 3D w technologii SLA

Film: źródło UKSW

 

Lot dronem

Film: źródło UKSW

Print Form