Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Program – 7 grudnia 2022

English version

Scena Główna

Scena Młodych

12:00-12:50
Debata: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – plan dla Mazowsza
• Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
• dr Tomasz Rowiński, Prezes Zarządu EZRA UKSW, Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii UKSW w Warszawie
• dr hab. m.med. Anna Mosiołek, Przewodnicząca Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego
• dr n. med. Anna Depukat, Kierownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
• Michał Stelmański, Prezes Zarządu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
• dr n. med Lidia Popek, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na Mazowszu
• dr hab. n. med. Maria Radziwoń-Zaleska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii

Moderator: Rafał Szymański
////////////////