Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Day 2 – 9 December

Wersja polska

Studio 1

Studio 2

10:00-10:50
E-revolution in the service of local and regional development
• Debate moderator: Tomasz Kulisiewicz, PhD, Centre for Digital Government Studies
• Karolina Małagocka, Ph.D., Assistant Professor at the Chair of Marketing, Kozminski University
• Tadeusz Osowski, Director of the City Digitization Office, City of Warsaw
• Ewa Janczar, Ph.D., Deputy Director of the Department of Digitization, Geodesy and Cartography, Marshal's Office of Mazovia Region
• Mariola Gromadzik, Member of the Board, Z GO S.A.
10:00-10:50
Reuse - the circular economy in practice
• Debate moderator: Katarzyna Błachowicz, Vice President of the Recycling Co-operation Centre - not for profit system sp. z o.o., coordinator of the Cluster of Waste Management and Recycling - National Key Cluster
• Anna Kozera-Szałkowska, Ph.D., Managing Director, Plastics Europe Poland Foundation
• Magdalena Dziczek, Director, Employers' Union of Packaging Industry and Products in Packaging EKO-PAK
• Andrzej Kubik, President of GPR Rubber and Plastic Recycling
• Arkadiusz Szpakowski, Director of the Department of Development and Trade , Branch Deputy Director, Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals Branch in Legnica
• Agnieszka Zdanowicz, Vice President of the Center for Recycling Cooperation - not for profit system sp. z o.o., coordinator of the Cluster of Waste Management and Recycling - National Cluster Key
• Ewelina Rozpara, Marketing and Communication Director, VIVE Textile Recycling
10:50-11:10
#AroundtheEUFunds
Security in cyberspace
• Jerzy Piotr Walczak, Engineer at Softcream Software
11:10-12:00
Labor market or jobless market? - post-pandemic reality
• Debate moderator: Jakub Sito, Chillizet radio journalist, business consultant
• Prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, Vice-Rector for International Cooperation and ESR, Kozminski University
• Joanna Średnicka, Ph.D., Co-founder of Training Games Studio, President of Game Changers Academy
• Anna Grochowska, Deputy Head of the Mazovian Labour Market Observatory Department of the Regional Labour Office in Warsaw
11:10-12:00
New cooperative movement – social innovation as a chance for the development of a smart city
• Debate moderator: Wojciech Bielecki, CoopTech Hub
• Karolina Cyran-Juraszek, Expert, Foundation for Civil Society Development
• Joanna Erbel, Local Government Club Leader at CoopTech Hub, sociologist, urban active
• Daniel Prędkopowicz, Director of Project Management Office, Cooperation Fund Foundation
• Dorota Sikora-Fernandez, Ph.D., Assistant Professor at the Department of Urban and Regional Management, University of Łódź
12:00-12:30
#Aroundthe EUFunds
Financial instruments for enterprises
• Marek Ulman, Capital Instruments Area Coordinator National Contact Point for Financial Instruments of the European Union Programs
Investment financing, loans for enterprises - recovery after the pandemic
• Krystian Malesa, Ph.D., Board Member of the Mazovian Regional Loan Fund
12:30-13:20
Real or virtual culture?
• Debate moderator: Sylwia Maksim-Wójcicka, Manager of the Department of Implementation of Projects in the Area of Culture, Mazovian Unit of the EU Programmes Implementation
• Andrzej Seweryn, General Director of Teatr Polski
• Edyta Markiewicz-Brzozowska, Director of Konstanciński Dom Kultury
• Magdalena Ulejczyk, Director of Mazovian Institute of Culture
• Warsaw Film School
12:30-13:20
And who is teaching whom?
• Debate moderator: Anna Dziama Deputy Program Director for Education at the Copernicus Science Center
• Konrad Ciesiołkiewicz, Ph.D., CEO, Orange Foundation
• Agata Łuczyńska, President of “Szkoła z Klasą” Foundation
• Elżbieta Szymanik, Deputy Director for European Social Fund Affairs at Mazovian Unit of the EU Programmes Implementation
• Katarzyna Zaunar, expert in education and labor market
13:20-13:30
////////////////