Wiesław Mariusz Raboszuk

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Wiesław Mariusz Raboszuk

Wiesław Mariusz Raboszuk

 

Wiesław Mariusz Raboszuk
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studiów Podyplomowych  Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych  Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wydział Ekonomii i Logistyki.

Od 2000 roku pełnił funkcje kierownicze w administracji rządowej i samorządowej, był m.in.  zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2000-2001), kierownikiem Działu Zamówień Publicznych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (2007-2008) oraz dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania  Programów Unijnych w Warszawie (2008-2011).

Brał także czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących tworzenia ustaw – prace Rządu RP, jak również w komisjach sejmowych i senackich.

Od stycznia 2005 r. członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych – konsultant, auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością.

Od listopada 2006 r. radny Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, przewodniczący Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska.

Od września 2011 r. członek rady nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.