Tomasz Sieradz

Tomasz Sieradz

Tomasz Sieradz
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Z zawodu mgr inż. elektryk. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UW i w SGH. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy w administracji rządowej i samorządowej. W latach 1993 – 1999 pełnił kierownicze funkcje w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej oraz w Ministerstwie Łączności. Od dziewiętnastu lat związany jest z samorządem Warszawy i Mazowsza. W latach 1999-2002 był wiceprezydentem stolicy. W wyborach samorządowych w 2002 roku został wybrany radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W latach 2003-2006 został członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnym za wdrażanie programów finansowanych ze środków UE. Ma za sobą kilkuletnie doświadczenie w pracy w podmiotach gospodarczych. Od 2008 jest ekspertem oceniającym projekty finansowane ze środków UE. Od 01 września 2011 kieruje Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Edukacja przyszłości. Jak budować mosty między edukacją a rynkiem pracy”, która odbędzie się 18 października w godzinach 10.00-11.00.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.