Strefa Smart City

W ciągu 2 dwóch dni 7. Forum Rozwoju Mazowsza w strefie Smart City odbywały się debaty, warsztaty i prezentacje. Nie zabrakło również przestrzeni na spotkania, dyskusje i indywidualne konsultacje.

W strefie Smart City dyskutowano o kierunkach rozwoju polityki miejskiej w kontekście rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Rozmawiano także m.in. o modelach finansowania inwestycji miejskich i realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, efektywnym i ekologicznym korzystaniu z zasobów środowiska naturalnego, zarządzaniu energią, cyfryzacji i bezpieczeństwie danych, mobilności miejskiej i innowacjach w transporcie, rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych czy usługach służących rozwojowi inteligentnych miast.

Na scenie w strefie Smart City odbywało się uroczyste otwarcie i zakończenie Forum.


Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Większość środków ma wspierać innowacyjność i przedsiębiorczość, wykorzystanie nowoczesnych technologii i gospodarkę niskoemisyjną, co idealnie wpisuje się w ideę smart city. O szczegółach finansowania inwestycji miejskich można było podczas Forum dowiedzieć się m.in. na stoisku Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, gdzie można było także pozyskać informacje o innych możliwościach korzystania z środków unijnych.

Wśród wystawców w strefie Smart City swoje walory i osiągnięcia zaprezentowały także mazowieckie miasta, uczelnie, instytuty i firmy.

Największą strefę zajmowali wystawcy z Miasta Płocka wraz z partnerami Qumak SA, Comarch SA, Star ITS Sp. z o.o., Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Smartta „Zielona Ładowarka”, Siemens Sp. z o.o. Na stoisku zaprezentowano m.in.: urządzenie mierzące refleks, strefę relaksu z zieloną ładowarką (Smartta) oraz  elektroniczną pielęgniarkę – urządzenie monitujące stan zdrowia pacjenta. Miasto Radom przygotowało prezentacje o bezpłatnym Internecie dla mieszkańców. Udzielało też informacji o zintegrowanym systemie zarządzania oświatą. Poza tym promowało ekologiczne autobusy i wypożyczalnię rowerów. Poświęcona rewitalizacji strefa Urzędu Miejskiego w Szydłowcu składała się z dwóch części. W pierwszej prezentowane były efekty rewitalizacji przeprowadzonej w poprzedniej perspektywie. W drugiej – wyzwania gminy na lata 2016-2023 dotyczące inwestycji w społeczeństwo. Na stoisku prezentowała się szydłowiecka młodzież i dzieci działające w sferze sportowej.

W strefie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprezentowano pracownię druku 3D (tworzenie obiektów w plastiku i w proszku gipsopodobnym), pracownię skanu 3D (skanowanie rzeźb, zabytków i budynków), fotogrametrię oraz fokusownię. Instytut Rozwoju Technologii Stosowanych natomiast zaprezentował model nowoczesnej wysokowydajnej lampy ulicznej sterowanej elektronicznie. Ursus Bus S.A. dla uczestników Forum udostępnił w pełni elektryczny autobus. Instytut Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast, Uczelnia Techniczno-Handlowa Heleny Chodkowskiej prezentował na czym polega bezpieczeństwo w budowaniu inteligentnych miast.


logotypy unijne

Forum współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74,03-301 Warszawa, tel.: /22/ 542 20 00 fax: /22/ 698 31 44, funduszedlamazowsza.eu, www.mazowia.eu

Copyright Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Created by WTF Design 2015 r.