Strefa Smart Business

W ciągu 2 dwóch dni 7. Forum Rozwoju Mazowsza w strefie Smart Business odbywały się debaty, warsztaty i prezentacje. Nie zabrakło również przestrzeni na spotkania, dyskusje i indywidualne konsultacje.

Na scenie Smart Business dyskutowano o wyzwaniach współpracy nauki z biznesem, rozwoju firmowych działów R&D i transferze innowacyjnych rozwiązań na rynek. Dzielono się doświadczeniami, jak podbijać rynki zagraniczne, efektywnie współpracować w ramach klastrów, a także jak łączyć potencjał młodych kreatywnych przedsiębiorstw z zasobami korporacji. Przedstawiono kierunki wsparcia przedsiębiorczości w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Rozmawiano o tym, jak dopasować rozwiązania do potrzeb odbiorców, czego dobrym przykładem jest formuła Living Lab, która umożliwia opracowywanie i testowanie rozwiązań w rzeczywistym otoczeniu użytkownika. Podczas wydarzenia dyskutowano również o współpracy instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorcami oraz społecznym wymiarze inicjatyw biznesowych.


W strefie Smart Business zgromadziliśmy ponad 20 instytucji wspierających rozwój biznesu, firm świadczących usługi dla biznesu oraz instytutów naukowych wdrażających rozwiązania z zakresu transferu technologii.

W strefie współtworzonej przez Politechnikę Warszawską, Kampus+ CEZAMAT, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii odbywały się m.in.:
– prezentacje i spotkania poświęcone implementacji idei czwartej rewolucji przemysłowej oraz sektorowi gospodarki Smart Living
– pokazy kół naukowych PW: Koła Robotyki Robomatic oraz zespołu budującego innowacyjną łódź z napędem solarnym Solar Boat
– prezentacje najnowszych technologii, w tym innowacyjnych produktów z obszarów Virtual Reality i Augmented Reality.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych zapewnił przegląd technologii z zakresu inżynierii materiałowej oraz wyrobów wytwarzanych w ITME (światłowody, grafen), wykorzystywanych m.in. w elektronice i energetyce, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przygotowała pokaz rozwiązań wdrożeniowych z zakresu nowych materiałów do zastosowania w konstrukcjach drewnianych, testowania leków, produkcji żywności i budownictwa, swoje projekty prezentował także Instytut Lotnictwa.

Odwiedzający strefę mogli także przyjrzeć się bliżej „Atosowi” – wysokiej klasy optycznemu skanerowi 3D umożliwiającemu pomiary obiektów o różnych gabarytach prezentowanej na stoisku koordynowanym przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oraz mobilnemu stanowisku dydaktycznemu do e-learningu programowania sterowników PLC w zakresie transportu technologicznego prezentowanemu przez Instytut Technologii Eksploatacji – PIB.

Wielu partnerów, w tym m.in.: Wydział Innowacyjności i Rozwoju UMWM, PARP, Investment Service Center SA, fundacja Unimos, AgroBioCluster, TechBrainers Sp. z o.o., Mazowiecki Klaster BioTechMed, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, My Company Polska oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, przygotowało warsztaty, zapraszało na spotkania konsultacyjne i networkingowe lub rozdawało publikacje. Najważniejszymi z poruszanych tematów były rozwój eksportu i strategie internacjonalizacji MŚP, innowacje i tworzenie nowych produktów, rozwój biznesowy projektów badawczo-rozwojowych oraz finansowanie startupów.

W programie znalazły się też warsztaty przygotowane przez ekspertów Wydziału Informacji i Szkoleń Beneficjentów MJWPU, dotyczące m.in. zasad przygotowywania i składania wniosków w projektach współfinansowanych z EFRR, bonów na innowacje i wdrażania wyników prac B+R.

 


 

logotypy unijne

Forum współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74,03-301 Warszawa, tel.: /22/ 542 20 00 fax: /22/ 698 31 44, funduszedlamazowsza.eu, www.mazowia.eu

Copyright Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Created by WTF Design 2015 r.