Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński
Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński pełni funkcję Dyrektora ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów i Zastępcy Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Wyrazem jego aktywności naukowej jest realizacja kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, aktywne uczestnictwo w ponad 1420 konferencjach oraz współautorstwo ponad 641 publikacji. Jest również recenzentem 14 prestiżowych czasopism, w tym jednego o zasięgu krajowym. Pełni funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie otorynolaryngologii, członka Rady Młodych Naukowców WUM, a także jest Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VIII kadencji (2018–2022). Ponadto bierze czynny udział w pracach 12 międzynarodowych towarzystwach naukowych i 5 krajowych, m.in. jako Representative Board Member w International Society for Telemedicine and e-Health, Vice-Prezydent grupy Hearring oraz członek Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery. Jest również członkiem Światowego Forum Słuchu WHO.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest beneficjentem funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Smartcare, czyli jak dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców”, która odbędzie się 17 października w godzinach 10.30-11.30.

 

Zapraszamy do udziału!

Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny. Zapisz się już dziś!

PROGRAM 17 PAŹDZIERNIKA

PROGRAM 18 PAŹDZIERNIKA

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.