prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś

prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś

prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś

Właściciel firmy Biomibo

Właścicielka firmy Biomibo, która jest beneficjentem funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 43 lata pracy naukowo-badawczej w kraju i za granicą (Uniwersytet Warszawski, Instytut Parazytologii PAN, University of Washington USA, University of Wurzburg Niemcy), stypendystka Alexander von Humboldt Stiftung, autorka 163 publikacji naukowych.

Spotkaj się z Ekspertem podczas panelu wystąpień „Mazowieckie innowacje. Przykłady rozwiązań”, który odbędzie się 18 października w godzinach 12.20-13.20.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.