Prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Profesor Witold T. Bielecki jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie ekonometrii (dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora w dziedzinie zarządzania uzyskał w 1981 r., a doktora habilitowanego w 1999 r. Bezpośrednio po studiach podjął pracę na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z twórców Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, która w 1993 r. stała się założycielem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademii Leona Koźmińskiego), gdzie był członkiem ścisłego kierownictwa. Od 2011 roku Profesor Witold T. Bielecki pełni funkcję Rektora Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest członkiem zarządów m. in.: The European Fundation for Management Development (EFMD), International Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN), Euro*MBA. Był członkiem komisji akredytujących: ABSEL, EQUIS i IQA. Ponadto, jest członkiem takich organizacji naukowych jak International Simulation and Gaming Association (ISAGA), Association for Business Simulation & Experimental Learning (ABSEL) oraz członkiem Rady Konsultacyjnej d. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był członkiem rad nadzorczych m.in.: Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAiZ), Banku BGŻ S.A.

Profesor Witold T. Bielecki wykładał jako profesor wizytujący w uniwersytetach. Jest autorem licznych prac naukowych w dziedzinie zarządzania zarówno w języku polskim jak i angielskim oraz twórcą gier komputerowych z dziedziny zarządzania. Kierował międzynarodowymi projektami badawczymi.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Nowoczesne technologie w edukacji, kulturze i turystyce”, która odbędzie się 18 października w godzinach 11.10-12.10.

 

Zapraszamy do udziału!

Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny. Zapisz się już dziś!

PROGRAM 17 PAŹDZIERNIKA

PROGRAM 18 PAŹDZIERNIKA

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.