Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu

20 listopada 2015 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego.

Absolwent i doktorant Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prowadził projekty badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu. W latach 1993-2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kompetencje

  • kwestie związane z prowadzeniem spraw z zakresu finansowania z budżetu programów operacyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA,
  • sprawy związane z opracowaniem strategii, planów i programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • kwestie dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej, w tym koordynację w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w UE.
Arkadiusz Lewicki

Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów ramowych UE oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej, reprezentant środowiska bankowego w komitetach monitorujących programy operacyjne w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym oraz w Komitecie Koordynacyjnym Narodowej Strategii Spójności przy Prezesie Rady Ministrów. Ekspert w pracach parlamentarnych, współautor wielu programów publicznych, wykładowca i autor publikacji z tematyki finansowej. W latach 2008-2013 dyrektor KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), współpracującego bezpośrednio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w Luksemburgu. Inicjator Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków UE w Polsce. W latach 1997-2005 mały przedsiębiorca. Absolwent prawa (UMK w Toruniu), zarządzania finansami przedsiębiorstwa (SGH), europeistyki (CSE im. Jeana Monneta) oraz wielu kursów krajowych i zagranicznych.

Magdalena Klaus

Magdalena Klaus – Prezeska Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Prezeska Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, andragog (Wydział Pedagogiczny UW), doradca zawodowy (Studia Podyplomowe), trener Szkoły Biznesu i Doradztwa Personalnego Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu rynku pracy i ekonomii społecznej,  W FISE od 2002 r. w ramach realizowanych projektów, animuje i koordynuje działania w obszarze ekonomii społecznej, wspiera rozwój i promocję przedsiębiorstw społecznych w Polsce (m.in. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia, Znak eS – certyfikat jakości dla przedsiębiorstw społecznych). Obecnie pracuje w obszarze innowacji społecznych i w ramach TransferHUB odpowiada za wsparcie procesu wyłonienia pomysłów na innowacje, pracę z innowatorami, przeprowadzenie procesu indywidualnego wsparcia dla pomysłodawców, uwzględniającego rozwój innowacji, inkubacje i wsparcie ekspercie.

Piotr Michałowski

Piotr Michałowski – Szef Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie

Pracuje w Europejskim Banku Inwestycyjnym od 2008 roku, gdzie zajmuje się tematyką finansowania projektów inwestycyjnych w dziedzinie energetyki, przemysłu i innowacji. Uczestniczył w strukturyzowaniu transakcji finansowych w sektorze publicznym i prywatnym w formułach finansowania korporacyjnego, jak i typu „project finance”. Od lutego 2015 – szef warszawskiego biura EBI, odpowiedzialny za relacje instytucjonalne.

Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Hult International Business School w Bostonie z dyplomem Master of Business Administration (M.B.A). Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Ryszard Dziadak

Ryszard Dziadak – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
Urodzony w 1974 roku w Makowie Mazowieckim. Absolwent Wydziału Historii Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz podyplomowych studiów Zarządzania Administracją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie związany zawodowo od 2008 roku. Przed powołaniem na Zastępcę Prezesa Zarządu pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Zamiejscowego w Ostrołęce Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Żonaty, ma dwoje dzieci.

Joanna Średnicka

Joanna Średnicka – Dyrektor Zarządzająca i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych

Ekspert w zakresie projektowania gier oraz badań organizacji. Dyrektor Zarządzająca i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych, Partner Zarządzający Competence Game
Z wykształcenia socjolog. Partner zarządzający i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych, a także współtwórca projektu Competence Game – gier online mierzących kompetencje, będących alternatywą dla ACDC. Badaczka kultury organizacyjnej, jej procesów i modeli działania. Specjalizuje się w rozwijaniu i budowie zespołów, analizie zmian i procesach HR zachodzących w firmach. Zrealizowała ponad 1000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje. Jest członkiem i certyfikowaną projektantką NASAGA (North American Simulation and Gaming Association). Jako Wykładowca współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, Akademią Leona Koźmińskiego, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas, TU Delft. Ekspert międzynarodowych konferencji projektowania gier dla biznesu.

Albert Borowski

Albert Borowski – Dyrektor Pionu Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem w spółce COMP S.A.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, a także Menedżerskich Studiów Podyplomowych w SGH w zakresie zarządzania i finansów przedsiębiorstw oraz Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej w PISM w zakresie stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Odbył staż w Komisji Europejskiej w DG VII.
Od wielu lat zawodowo związany z projektowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstw opartych o nowoczesne rozwiązania technologiczne i zarządzaniem złożonymi projektami IT. Prowadził wiele projektów unijnych, w tym międzynarodowych, finansowanych RPO, POIG, POKL.
Posiada bogate doświadczenie związane z administracją publiczną, w tym ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie funduszy europejskich. W latach 1997 – 1999 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Łączności, członka Zespołu Negocjacyjnego ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE w obszarze telekomunikacji i technologii informacyjnych a także dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i Pomocowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W latach 1999 – 2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pekaes S.A, a w latach 2007 – 2011 był Członkiem Zarządu Betacom S.A.
Od ponad 10 lat związany jest z branżą IT, posiada duże doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa informacji. Obecnie jest Dyrektorem Pionu Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem w spółce COMP S.A. Zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem inżynierów, analityków i audytorów bezpieczeństwa.

Rafał Kramza

Rafał Kramza Chief Business Development Officer Dimpact sp. z o.o.

Związany z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego od 2009 roku (w latach 2011-2016 prezes FRSI, pełnił także funkcję Dyrektora Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce). Obecnie odpowiedzialny za rozwój utworzonej przez FRSI firmy Dimpact świadczącej usługi edukacyjne związane z nowymi technologiami. Wcześniej dyrektor programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odpowiedzialny za przedsięwzięcia związane z rozwojem lokalnym. Pracował także w Ambasadzie Królestwa Norwegii przy programie grantowym dla organizacji pozarządowych oraz koordynował projekty w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zafascynowany śledzeniem globalnych trendów w rozwoju nowych technologii i przekładaniem ich na konkretne działania edukacyjne akcentujące użyteczność ICT dla ludzi.

Ireneusz Marciniak

Ireneusz Marciniak – Dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych 
Od lipca 2015 roku Dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie znanego z badań nad grafenem – nowym materiałem, którym zafascynował się świat.
Polski naukowiec, wykładowca, wynalazca, przedsiębiorca, wdrożeniowiec.
Absolwent Politechniki Warszawskiej ukończonej z wyróżnieniem w 1978 roku, doktor nauk technicznych w dziedzinie Inżynieria Chemiczna. Absolwent podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego oraz absolwent MBA Executive w WSPiZ im. L.Koźmińskiego w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak Zakład Metali Szlachetnych w Mennicy Państwowej S.A czy ZCh Police S.A Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (Grupa Azoty), pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego m.in. za działalność zarządczą, organizacyjną, restrukturyzację i utrzymanie ruchu.
Prezes Zarządu Mennica – Metale Szlachetne odpowiedzialny za przekształcenie kapitałowe Sp. z o.o w S.A., restrukturyzację organizacji i przygotowanie do wejścia na GPW oraz budowę nowej siedziby spółki.
Założyciel i właściciel firmy „Promareko”. Wiceprezes a następnie Prezes firmy Chemosa Sp.
z o.o prowadził działalność zarządczą, organizacyjną i handlową.
Autor i współautor kilkunastu artykułów oraz wystąpień na konferencjach w tym o zasięgu międzynarodowym. Autor i współautor licznych patentów, wzorów użytkowych w tym zagranicznych oraz wielu technologii chemicznych. Współautor licznych wdrożeń w przemyśle, kilkunastu projektów procesowych i technicznych.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 1999 roku.

Mariusz Frankowski

Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku nauki polityczne o specjalności stosunki międzynarodowe, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: menedżer publiczny) oraz podyplomowych studiów menedżer ds. innowacji, realizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Lake Forest Graduate School of Management z Chicago.

Przed objęciem funkcji Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, pełnił od 2007 roku funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie m.in. odpowiadał za zarządzanie i realizację projektów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, współpracę z przedsiębiorcami oraz środowiskami naukowymi, a także bezpośrednie zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Od lat zajmuje się tematyką Unii Europejskiej, w aspekcie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. Autor publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu wykorzystania środków unijnych oraz specyfiki zarządzania i wdrażania programów europejskich w Polsce i na Mazowszu. Uczestnik programu MTEC Structural Funds Training organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii. Członek Rady Inwestycyjnej Inicjatyw JEREMIE i JESSICA w Województwie Mazowieckim, Członek Rady Fundacji Fundusz Współpracy, Przewodniczący Rady Nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. zo.o. oraz gremiów dotyczących innowacyjności:  Mazowieckiej Rady Innowacyjności oraz Rady ds. Innowacji przy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa.

Michał Olszewski

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Urodzony w 1977 r. w Bydgoszczy. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu  Warszawskiego. Od października 2011 r. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, wcześniej dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy. Jako Zastępca Prezydenta prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu działalności gospodarczej i zezwoleń, koordynowania tworzenia planów i strategii rozwoju m.st. Warszawy oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych na ich realizację, rozwoju gospodarczego i promocji gospodarczej m.st. Warszawy, gospodarki odpadami komunalnymi, infrastruktury, realizacji projektów przy udziale partnerów prywatnych, ochrony i kształtowania środowiska, polityki lokalowej.

Anna Kacprzyk

Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Absolwentka Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP. Główny obszar doświadczenia zawodowego związany jest z realizacją oraz wdrażaniem krajowych i międzynarodowych programów i instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw, przede wszystkim w zakresie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostępu do różnych źródeł finansowania, rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem usług instytucji otoczenia biznesu.

Wojciech Zachorowski

Wojciech Zachorowski Wiceprezes Zarządu Ursus Bus S.A.

Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Od ponad 20 lat związany jest zawodowo z  Grupą Pol-Mot Holding S.A.. W latach 2011-2016 Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy w  Ursus S.A.,  obecnie Wiceprezes Zarządu Ursus Bus S.A. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Timex S.A.

Andrzej Żuczkowski

Andrzej Żuczkowski, ENGINEO, wiceprezes, dyrektor kreatywny

Projektant wzornictwa przemysłowego. Studiował na ASP we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Dyplom uzyskał w 2005 roku w Pracowni Projektowania Środków Transportu. Od wielu lat zajmuje się projektowaniem w branży rowerowej. W latach 2006 – 2011 był członkiem zespołu projektowego w firmie KROSS na stanowisku projektanta. Od 2013 jako Dyrektor kreatywny kieruje Działem Design w firmie Engineo. Współtworzył projekty rowerów pokazywanych i nagradzanych na wielu targach i wystawach w kraju i zagranicą. Wśród najważniejszych to: Wystawa Polskiego Wzornictwa Przemysłowego DESIGN.PL, konkurs DOBRY WZÓR, targi EUROBIKE.

Paweł Sobkowicz

Paweł Sobkowicz Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Świerk przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych

Doktor habilitowany nauk fizycznych, w latach 1982-1993 pracował w Instytucie Fizyki PAN, specjalizujący się w teorii półprzewodników. Autor ponad 60 prac naukowych, cytowanych ponad 450 razy. Od 1993 do 2012 pracownik i członek kadry zarządzającej w szeregu firm z domeny wysokich technologii. Od czerwca 2012 odpowiada w NCBJ w celu aktywizacji procesu transferu technologii i komercjalizacji oraz kieruje Parkiem Naukowo Technologicznym Świerk, oferującym firmom Mazowsza dostęp do unikalnych kompetencji i urządzeń badawczych Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Zdobyte w ciągu niemal 20 lat pracy w firmach komercyjnych doświadczenie umożliwia skuteczne nawiązywanie i wspieranie współpracy między jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami, pozwalając na przełamanie różnic w oczekiwaniach przedsiębiorców i środowiska naukowego.

Jakub Janusz

Jakub Janusz Kierownik działu rozwiązań B2B, Samsung Electronics

Pracuje w centrum R&D Samsung Electronics od 2005 roku, gdzie kieruje kilkusetosobowym zespołem rozwijającym oprogramowanie w kluczowych produktach Samsunga. Zaczynał w dziale jakości, gdzie wdrożył ISO/IEC 17025:2005. Obecnie odpowiada za rozwój kluczowych usług takich jak Samsung Pay, Cloud Print w Europie. Specjalizuje się w zarządzeniu projektami, zmianą i innowacjach. Fan technologii i jej roli w transformacji ekonomicznej. Certyfikowany kierownik projektów (PMP, PRINCE2, MSP). Recenzent oraz współtwórca finalnej wersji “The Standard for Program Management – Third Edition (PMI)”

Piotr Barłóg

Piotr Barłóg – manager w sporcie

Piotr od ponad sześciu lat pracuje dla KKS Lech Poznań – jednego z najlepszych klubów piłkarskich w Polsce. W swojej pracy współpracuje z takimi organizacjami jak UEFA, ECA (stowarzyszenie klubów europejskich), PZPN czy Ekstraklasa. Na co dzień zajmuje się organizacją i administracją działu sportu oraz odpowiada za realizację dwóch bardzo popularnych eventów w świecie młodzieżowej piłki nożnej jakimi są Lech CUP & Lech Conference. Jego główną misją jest łączenie biznesu ze sportem, poszukiwanie i tworzenie optymalnych rozwiązań wspólnego funkcjonowania tych dwóch niezwykle istotnych dziedzin w życiu klubu piłkarskiego. Rozwój kadr i nabywanie przez nich kompetencji miękkich stawia sobie jako jeden z głównych celów bo jak sam przyznaje „to ludzie tworzą klub”.

dr Eliza Przeździecka

dr Eliza Przeździecka – doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Collegium Civitas, na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech, a także doradca zarządu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu analiz rynkowych oraz doradztwa dotyczącego oceny opłacalności wdrożeń i narzędzi finansowania inwestycji. Prowadziła i uczestniczyła w projektach badawczych i konsultingowych z zakresu transferu technologii, jak również internacjonalizacji procesów biznesowych.

Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Programów Marie-Curie i Erasmus. Odbyła staże badawcze i dydaktyczne w wielu placówkach akademickich na świecie, m.in. Duke University w Stanach Zjednoczonych,  Pforzheim University w Niemczech, ESG Management School we Francji, Aarhus School of Business w Danii oraz Uniwersytecie Autonoma Barcelona w Hiszpanii.

Paweł Nowicki

Paweł Nowicki – CEO at BTM Innovations

Jest współzałożycielem i prezesem zarządu BTM Innovations Sp. z o.o. – akceleratora i ośrodka transferu technologii oraz koordynatora Klastra BioTechMed Mazovia. Założył 8 startupów technologicznych. Jest jednym z fundatorów oraz członkiem zarządu Fundacji Innowacyjna Polska – www.innowacyjna.pl. Współtwórca i organizator Międzynarodowych konferencji z cyklu Managing Innovation www.managinginnovation.pl. Członek zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie. Członek Polsko-Amerykańskiej Rady Innowacji, pełniący funkcję przewodniczącego komisji ds. rozwoju i współpracy klastrów. Od 2010 r. związany nieprzerwanie z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, gdzie rozwija transfer technologii i współpracę z przemysłem. Z wykształcenia ekonomista SGH. Absolwent programów TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda oraz Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative (YTLI) organizowanego przez Departament Stanu USA.

Mariusz Gasek

Mariusz Gasek – Prezes Zarządu Solid Solutions Sp. z o.o.

Doświadczenie zbierane podczas 20 lat pracy związanej z branżą IT. Przez ten czas zajmował się zarządzaniem infrastrukturą informatyczną, następnie oprogramowaniem komputerowym. Obecnie pełni funkcję Prezesa w spółce Solid Solutions, jest udziałowcem spółki Fidas oraz udziałowcem i członkiem rady nadzorczej spółki SSK Rail. Jest także członkiem rady Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Zakresem działalności spółek są dostawy i wdrożenia systemów ERP, produkcja oprogramowania na zamówienie (głównie dla sektora kolejowego) oraz wytwarzanie i wdrażanie oprogramowania z obszaru Smart City.

dr Małgorzata Bonikowska

dr Małgorzata Bonikowska partner, Współwydawca „Magazynu THINKTANK”, Prezes Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych
e-mail:
mbonikowska@mttp.pl

Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich – w Polsce (PAN) i za granicą. Odbyła także studia specjalistyczne w School of International and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w ramach stypendium Fulbrighta. W latach 1995–1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 r. kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Informacji Europejskiej. Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach 2001–2008 była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce a potem w Bułgarii. Od 1997 r. prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jest wykładowcą akademickim i doradcą rządowym. Autorka ponad 80 publikacji i kilku książek, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów.

dr Roland Zarzycki

dr Roland Zarzycki – Od września 2016 r pełni funkcję Prorektora ds. dydaktycznych w Collegium Civitas. Nauczyciel akademicki, badacz, prelegent, autor. Współpracuje międzynarodowo jako ekspert polityczno-ekonomiczny. Współautor zwycięskiego projektu Wrocław ESK 2016. Współinicjator spółdzielni PANATO, projektu Wyspa Słodowa 7 i innych przedsięwzięć obywatelskich. Współautor i koordynator wielu projektów, w tym m. in.: projektu edukacyjnego „Porządne myślenie” oraz cyklu „Społeczna Akademia Kultury Jacka Żakowskiego”. Zainteresowany krytyczną analizą życia politycznego oraz roli ideologii i fantazji. Publicysta, aktywista, wegetarianin.

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska  Wiceprezes Zarządu, UNIMOS

Od 2004 roku zaangażowana w rozwój współpracy międzynarodowej, internacjonalizacji i rozwoju klastrów między Europą i Ameryką Południową, w tym również w ramach projektów i programów finansowanych z Unii Europejskiej. Współpracowała w charakterze dyrektora projektu, koordynatora ds. współpracy międzynarodowej, eksperta zewnętrznego oraz animatora współpracy nauki i biznesu z organizacjami międzynarodowymi, klastrami, sieciami innowacji i instytucjami naukowymi. Specjalizuje się w rozwoju i koordynowaniu współpracy międzysektorowej i międzyklastrowej. Certyfikowana Cluster Manager (Empretec /Proex UNCTAD) i członek TCI Network – globalnej sieci praktyków, decydentów, naukowców i liderów biznesu. Wykładowca na uczelniach wyższych, prelegent, trener i facylitator na konferencjach i seminariach. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych (Universidad de la Republica), Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Centrum Studiów Samorządu Lokalnego i Polityki Regionalnej (Uniwersytet Warszawski), obecnie doktorantka w Instytucie Gospodarki Światowej (Szkoła Główna Handlowa). Biegle włada językiem hiszpańskim, angielskim, portugalskim i polskim.

Tomasz Poniński

Tomasz Poniński Prezes Fundacji Innowacyjna Polska

Magdalena Jackowska-Rejman

MAGDALENA JACKOWSKA-REJMAN – PARTNER ZARZĄDZAJĄCY TECHBRAINERS

Założycielka i CEO techBrainers. Doradza Zarządom w obszarze funkcjonowania i optymalizacji procesów R&D. Inwestor NETSPRINT określanej mianem „polskiego Google”. Wcześniej wiceprezes spółki Hilverse oraz wieloletni członek zarządu i partner funduszu wysokich technologii INVESTIN. Jako Prezes Zarządu kierowała firmą DencoLogic S.A posiadającą patent w USA na techniczne rozwiązanie do nawigacji implementowane w laptopach i telefonach. Wykładowca przedmiotu Komercjalizacja technologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współzałożycielka spółki ITSUMO, MJR Construction, D-raft, Słowackiego 1. Perła Polskiego Biznesu 2013 według Gazety Finansowej.

 

AGATA JUZYK

AGATA JUZYK Reserch & Innovation, Executive Director

Przez blisko dekadę szefowała działom R&D w KGHM, najpierw jako Department Manager KGHM Cuprum R&D Centre, a później w dziale Research & Innovation, na stanowisku Executive Director KGHM Polska Miedź S.A. Wcześniej pełniła funkcję Key Account Managera w Arvato Services Polska. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także International Institute for Management Development w Lozannie, jednej z najważniejszych szkół biznesu na świecie oraz uniwersytetu inżynieryjno- badawczego Colorado School of Mines. Manager, lider i ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi innowacyjnymi projektami, w budowaniu strategii innowacji oraz w kierowaniu przedsięwzięciami poprawiającymi efektywność przedsiębiorstw, zwłaszcza działów R&D.

Zbigniew Bednarski

Zbigniew Bednarski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., Mazowiecki Klaster Chemiczny
Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. (Grupa Orlen). Prezes Zarządu Mazowieckiego Klastra Chemicznego skupiającego ponad 120 podmiotów sektora paliwowo-chemicznego. Poprzednio zajmował kierownicze stanowiska w spółkach Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (Grupa PERN) oraz PGE Energia Odnawialna. Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik stypendium w University College Galway oraz ENSAM w Bordeaux. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi w branży paliwowo-energetycznej.

Maksymilian Michalski

Maksymilian Michalski – Zastępca Naczelnika Wydziału Informatyki Łączności, Straż Miejska M. St. Warszawy, ISSA Polska
Pracuje w Wydziale Informatyki Straży Miejskiej m.st Warszawy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie administrowania systemami oraz w zakresie projektowania i zarządzania bezpieczeństwem złożonych systemów teleinformatycznych, komponentów sieci oraz ochrony informacji. Pracował między innymi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zajmował się m.in. za bezpieczeństwem systemów takich jak PESEL, CEPiK. Maksymilian jest absolwentem Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Swoja karierę zawodową w IT rozpoczynał prawie 20 lat temu w sektorze informatyki zajmującej się masowym przetwarzaniem danych w centrach komputerowych. W 2001 związał się m.in z CitiBank, gdzie zdobywał szlify jako administrator systemów rozproszonych, które umożliwiło mu później objęcie funkcji administratora systemu CEPiK a później także osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Swoją pasję związaną z różnymi obszarami bezpieczeństwa IT realizuje także jako członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, ISSA Polska.

Krzysztof Politowski

Krzysztof Politowski – Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Od  roku 1977 pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny WAT. W latach 2003 – 2008 dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie wprowadził system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001. W latach 2008 – 2013 naczelnik wydziału prowadzącego sprawy polityki informatyzacji państwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,  gdzie zajmował się między innymi wdrażaniem zasad osiągania interoperacyjności systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne, zagadnieniami bezpieczeństwa informacji w tych podmiotach oraz stosowaniem podpisów elektronicznych w dokumentach. W latach 2013 – 2015 główny specjalista w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, gdzie prowadził sprawy z zakresu dokumentów i dokumentacji w postaci elektronicznej, kierownik projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Od roku 2015 główny specjalista w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a następstwie w Ministerstwie Cyfryzacji zajmujący się problematyką cyberbezpieczeństwa.

Krystyna Lewkowicz

Krystyna Lewkowicz – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej

Ekonomista, absolwent SGPiS/SGH. Założycielka i prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej, wydawca i redaktor naczelna Panoramy UTW SGH, współautorka „Monografii 40 lat Uniwersytetów Trzeciego Wieku” oraz poradników dla opiekunów osób niesamodzielnych. Autorka licznych projektów i kampanii społecznych na rzecz seniorów. Założycielka  i Prezes Fundacji „ Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” zrzeszającego 154 krajowe i zagraniczne UTW oraz współtwórczyni i Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i i II kadencji.

Za działalność społeczną  w dziedzinie senioralnej odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dorota Goliszewska

DOROTA GOLISZEWSKA – Redaktor Naczelna MyCompany

Od ponad 25 lat związana z prasą biznesową w Polsce. Pełniła funkcje kierownicze – w randze zastępcy redaktora naczelnego oraz redaktor naczelnej – w wielu opiniotwórczych tytułach ekonomicznych: „Prawo i Gospodarka”, „Cash”, „Parkiet”, „Profit”, „Manager Magazin”. 

Bartosz Dubiński

Bartosz Dubiński – absolwent Centrum Europejskiego oraz Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego; studiów podyplomowych SGH z zakresu zarządzania, a także ewaluacji projektów UE, posiadający dyplom Executive MBA Oxford Brookes University. Wieloletni współpracownik i koordynator projektów Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, w latach 2004-2010 pracownik samorządowy w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedzialny za przygotowanie, realizację oraz rozliczanie projektów europejskich, odpowiedzialny również za opracowania strategicznych dokumentów rozwojowych. Ewaluator projektów, manager funduszu pożyczkowego JESSICA, a także koordynator projektów badawczych UE z zakresu efektywności energetycznej. Od sierpnia 2010 roku Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. 

Posiada doświadczenie zarówno jako pracownik administracji publicznej jak i doradca przy projektach współfinansowanych ze środków UE w instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych.

Anetta Krukowska

Anetta Krukowska, trenerka w EY Academy of Business, konsultantka projektów HR

Prelegentka jest autorką 12-dniowego programu szkoleniowego Akademia Asesora, przygotowującego uczestników do samodzielnego planowania i projektowania Centrum Oceny (ang. assessment center) oraz Centrum Rozwoju (ang. development center), oferowanego przez EY Academy of Business.
Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz menedżerskich.
Z sukcesami realizuje projekty konsultingowe dla sektora prywatnego i publicznego z zakresu: oceny potencjału rozwojowego pracowników, projektowania modeli kompetencyjnych, rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, diagnozy kompetencji zespołu i rekomendacji przy zmianach strategicznych.

prof. Andrzej Blikle

prof. Andrzej Blikle

Profesor matematyki i informatyki, czł. Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea). Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Berkeley University (USA), Kopenhagen University i Technical University of Denmark (DK), Linkoping University (S).
Dyplomowany Mistrz Cukierniczy i w latach 1990-2010 prezes zarządu „A.Blikle Sp. z o.o.”. Obecnie członek rady nadzorczej. Prowadzi działalność pod firmą ANDRZEJ BLIKLE DORADCA specjalizując się w szkoleniach i wdrożeniach z zakresu zarządzaniu kompleksową jakością (TQM), zarządzania godnościowego i turkusowej samoorganizacji (wg. F. Laloux)
Członek założyciel i wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w latach 2002-2005 prezes zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności, członek założyciel i były prezes stowarzyszenia kupców „Nowy Świat”, członek założyciel i prezes (2008 – 2016) stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, a dziś jego prezes honorowy. Prezes honorowy Centrum im. Adama Smitha. Członek blisko 30 organizacji.

Dariusz Żuk

Dariusz Żuk Przedsiębiorca, Inwestor, Innowator i Promotor polskich start-upów

Założyciel Studenckiego Forum Business Center Club. Współtwórca sieci 54 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, sieci 12 akceleratorów Business Link, funduszy AIP Seed Capital i bValue oraz think tanku Polska Przedsiębiorcza. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą Kisiela za rozwój przedsiębiorczości i tworzenie ekosystemu startupów w Polsce. Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Robert Perkowski

Robert Perkowski – Burmistrz

urodzony 23.01.1977 roku w Siemiatyczach

absolwent Zarządzania i Marketingu oraz Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie

absolwent studiów podyplomowych traktujących o analityce zarządzania

w 2001 roku odbył półroczny staż zagraniczny przy kanadyjskim Qeen’s University (wymiana w ramach programu studenckiego AIESEC)

w latach 1998-2002  Radny Miasta Ząbki,

w latach 2002-2006 Radny Powiatu Wołomińskiego

w latach 2002-2006 zajmował różne stanowiska w resorcie Ministerstwa Sprawiedliwości

od 2006 roku Burmistrz Miasta Ząbki

autor licznych publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju MŚP

prelegent wielu konferencji w kraju i za granicą poświęconych bezpłatnemu transportowi publicznemu oraz administracji publicznej

Jerzy Witold Pietrewicz

Jerzy Witold Pietrewicz – profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej Warszawie, Kierownik Zakładu Analizy Rynków w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Absolwent SGH oraz II Letniej Szkoły Banku Światowego (EDI) „The Economics of the Market”. Autor ponad 80 prac naukowych z problematyki ekonomii, funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw, polityki pieniężnej i bankowości. W latach 2007-2011 – członek Komitetu Nauk o Finansach PAN. Równolegle do pracy naukowej dr hab. J.W. Pietrewicz pełnił funkcje menadżerskie w takich instytucjach finansowych jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Członek Zarządu, Bank Ochrony Środowiska SA – Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Prezes Zarządu. W latach  2013-2015 powołany na Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Deregulacji w Ministerstwie Gospodarki, członek Komitetu Stałego Rady Ministrów. W latach 2014-2015 członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek kolegium redakcyjnego Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, członek Rady Naukowo-Programowej PIG Ekorozwój, członek Rady Programowej Klubu ZBP Polska 2025+

dr Michał Bańka

dr Michał Bańka – doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania Politechniki Warszawskiej (2008 r.).

Z funduszami europejskimi związany od 2004 r. Od 2008 r. Zastępca Dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odpowiada za rozwój rynku early stage w zakresie wspierania rozwoju ekosystemu start-upowego, w szczególności funduszy kapitałowych, zalążkowych, akceleratorów, inkubatorów przedsiębiorczości, technologicznych oraz rynku sieci aniołów biznesu.

Pomysłodawca oraz zarządzający Funduszem Pożyczkowym Wspierania Innowacji dedykowanego mikro bądź małym przedsiębiorstwom z udziałem aniołów biznesu, funduszy podwyższonego ryzyka typu venture capital.

Dużą uwagę przywiązuje do wspierania firm w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych, NewConnect, emisję obligacji na rynku Catalyst.

Istotnym obszarem działalności jest także udzielanie wsparcia dla klastrów ponadregionalnych oraz Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi proinnowacyjne i popularyzujące wiedzę, a także korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej. Współfinansuje działalność sieci ośrodków EEN oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polski.

 

 

Daniel Prędkopowicz

Daniel Prędkopowicz Kierownik Działu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Działu Wsparcia Ekonomii Społecznej w Fundacji Fundusz Współpracy

Absolwent politologii w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (dzisiaj Akademia Humanistyczna) i studiów podyplomowych z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Uczestniczył w programie naukowym EUROSIM na State University of New York we Fredonii (USA). Poosiada szeroką wiedzę z zakresu działalności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, działań komunikacyjnych i promocyjnych oraz zarządzania projektami, potwierdzoną udziałem w szkoleniach krajowych i zagranicznych, w szczególności w obszarze Project Cycle Management oraz PRINCE2 (certyfikat).

Z Fundacją Fundusz Współpracy związany od 2011 roku. Początkowo jako kierownik działu i koordynator projektu upowszechniającego partycypację publiczną w ponad 100 samorządach w Polsce – „Decydujmy razem”, a od 2014 roku zarządza i nadzoruje pracę dwóch działów: Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Wsparcia Ekonomii Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako ekspert i wykładowca na uczelni, w wielu organizacjach pozarządowych oraz administracji w tym m.in. w Kancelarii Prezydenta RP (Biuro Spraw Społecznych i Biuro Integracji Europejskiej), Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym) oraz w spółce skarbu państwa.

Od 20 lat związany z trzecim sektorem. Współtwórca wielu organizacji pozarządowych. Prezes Stowarzyszenia Europa i My oraz Fundacji Rozwoju Zarządzania – Instytut Gantta. W latach 2010-2014 członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (wiceprzewodniczący i sekretarz), obecnie członek Komitetu Monitorującego RPO Województwa Mazowieckiego.

 

 

Katarzyna Królak-Wyszyńska

Katarzyna Królak-Wyszyńska – Prezes firmy Innovatika

Ekspert w obszarze odkrywania szans rynkowych i projektowania modeli biznesowych. Pomaga organizacjom w odkrywaniu potencjalnych obszarów do rozwoju i przekuwaniu ich na skuteczne strategie, biznesy, produkty i usługi. Koncentruje się na projektowaniu zorientowanym na użytkownika. Prowadziła projekty doradcze m.in. dla takich firm jak: Bank Millennium, BRE Bank, Danone, Generali, GPW, Wolters Kluwer, Lafarge, Poczta Polska, T-Mobile, MTV, Ministerstwo Gospodarki, KPRM, UCMS, Presspublica, Top Secret, Zelmer.

Mentor startupów działających przy: Akceleratorze MIT EF w Polsce; Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości; Social Wolves; uSchool.

Zasiadała w Jury: Social Wolves „Zwolnieni z teorii” – Fundacja prowadząca program akceleracji i rozwoju pomysłów społecznych; konkursu MIT Innovators Under 35 w Polsce i w Hiszpanii.

Występuje na wielu konferencjach i seminariach, prowadzi zajęcia na SGH, na studiach MBA oraz pisze branżowe publikacje.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, którą ukończyła w najbardziej gorącym okresie przekształceń gospodarczych w Polsce.

dr Rafał Cieślak

dr Rafał Cieślak, radca prawny – wspólnik w kancelarii doradztwa gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

Specjalizuje się w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz funduszach unijnych. W rankingu Chambers Europe (2015, 2016) uznany za jednego z wiodących ekspertów w Polsce w zakresie PPP i prawa publicznego w rankingu. Doradzał w kilkunastu zakończonych sukcesem projektach PPP, w tym w zakresie efektywności energetycznej, obiektów kubaturowych, infrastruktury sportowej, rewitalizacji i ochrony zdrowia. Jest adiunktem w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego (Uniwersytet Warszawski), autorem wielu publikacji z zakresu PPP, koncesji, funduszy UE i finansów JST.

Dr Marek Szczepański

Dr Marek Szczepański od 20 lat zajmuje się planowaniem i wydatkowaniem funduszy unijnych
Specjalizuje się w finansowaniu rozwoju regionalnego, małych i średnich firm, rynku pracy oraz rewitalizacji miast, szczególnie z wykorzystaniem tzw. instrumentów zwrotnych (w tym pożyczek i poręczeń).
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu obronił w 2012 r. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa i szkoleń.
Wcześniej Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. gdzie odpowiadał za finansowanie projektów rozwojowych i restrukturyzacyjnych dużych przedsiębiorstw.
W latach 2009-2015 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, najpierw jako dyrektor departamentu, a od grudnia 2011 r. jako dyrektor zarządzający nadzorujący pion funduszy unijnych. Nadzorował m.in. wdrażanie instrumentów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (JEREMIE), rewitalizacji miast (JESSICA) oraz w obszarze rynku pracy („Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie”) i ekonomii społecznej.
Od 2007 do 2009 roku pracował w sektorze prywatnym, m. in. jako prezes zarządu firmy konsultingowej specjalizującej się w szkoleniach, ewaluacjach i doradztwie w obszarze funduszy UE.
W latach 2003-2005 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, odpowiadając m.in. za wdrażanie funduszy UE. Wcześniej był dyrektorem departamentów zarządzających funduszami unijnymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Jest autorem szeregu publikacji i ekspertyz z zakresu funduszy UE.

dr Marek Woch

Marek Woch, dr. n. prawnych. Biegły Sądowy z zakresu: zarządzania oraz organizacji opieki zdrowotnej przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie.
Pełnomocnik Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  do Spraw Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi i Organami Władzy Publicznej.

Dr Wojciech Szymalski

Dr Wojciech Szymalski – Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. W 2008 roku odbył stypendium Deutsche Bundestiftung Umwelt w Berlinie. Wiedzę i umiejętności od 2004 roku wykorzystuje praktycznie w pracy w organizacjach pozarządowych. Od 2006 r. był członkiem zarządu Zielonego Mazowsza, a w latach 2011-2013 prezesem tego stowarzyszenia. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, a od 2014 roku LIFE+ ADAPTCITY. Prezesem fundacji został w 2015 roku. Wiedzę z zakresu ochrony środowiska wykorzystuje w praktyce w domu i w pracy wdrażając rozwiązania ekologiczne przynoszące oszczędności budżetowe.

Krzysztof Wojciech Mączewski

Krzysztof Wojciech Mączewski Geodeta Województwa, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Mgr inż. geodeta, absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Politechniki Warszawskiej,
jak również studiów podyplomowych: Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, Wyceny Nieruchomości na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Studium Administracji, Studium Służby Cywilnej.

Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe m.in. jako geodeta wojewódzki i dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku, dyrektor Departamentu Katastru Nieruchomości, zastępca Głównego Geodety Kraju i wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Warszawie, dyrektor Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Obecnie zajmuje stanowisko geodety województwa oraz dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Twórca i współautor publikacji dotyczących problematyki informacji przestrzennej, e – administracji, praw autorskich w dziedzinie geodezji, kartografii, katastru nieruchomości oraz gospodarki nieruchomościami. Posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia stanowisk w dziedzinie geodezji i kartografii, rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości.

Koordynator projektów związanych między innymi z wdrożeniem nawigacji satelitarnej i monitorowaniem w czasie rzeczywistym korekt w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie, z wdrażaniem idei społeczeństwa informacyjnego, tworzeniem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, Wrót Mazowsza, rozwojem e-administracji, tworzeniem Baz Wiedzy o Mazowszu, modelowaniem i integrowaniem danych geodezyjno-kartograficznych, planów zagospodarowania przestrzennego gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej przy Głównym Geodecie Kraju, Rady
Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Komisji Astronautyki i Technik Kosmicznych Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk 2007-2010, Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Katastru Polskiej Akademii Nauk, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS w Brukseli, Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Zespołu ds. Społeczeństwa Informatycznego przy Konwencie Marszałków, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, członek Mazowieckiej Rady Ochrony Przyrody, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny, Przewodniczący Zespołu Eksperckiego Związku Województw RW ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej, zastępca członka Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ewa Janczar

EWA JANCZAR, absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej

Swoją karierę zawodową zaczynała od pracy na stanowiskach merytorycznych w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych. Obecnie pracuje jako Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  Ekspert w zakresie danych przestrzennych, infrastruktury informacji przestrzennej, cyfryzacji  
oraz elektronicznej administracji. W swojej pracy zajmuje się nie tylko zagadnieniami związanymi z geodezją, ale również zagadnieniami cyfryzacji, opracowaniem i wdrożeniem systemów elektronicznej administracji z użyciem informacji przestrzennej, nowoczesnymi technologiami również z zakresu technologii satelitarnych. W dotychczasowej karierze zarządzała dużymi projektami infrastrukturalnymi  z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacji oraz infrastruktury informacji przestrzennej,  w tym realizowanymi wspólnie z ponad 300 jednostkami samorządów terytorialnych.  Aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych na projekty rozwojowei badawcze.
Współpracuje z Komisją Europejską, reprezentuje Samorząd Województwa Mazowieckiego w Stowarzyszeniu Reginów wykorzystujących Technologie Satelitarne – NEREUS.  Rekomendowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jako ekspert Komisji Europejskiej
w ramach Horyzontu 2020.
Członek Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej działającej przy Związku Miast Polskich. Członek Walnego Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich.

Karolina Cyran Juraszek

Karolina Cyran Juraszek – Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 20 lat, a z ekonomią społeczna zajmuje się 12 lat. W latach 2004-2008 byłam kierownikiem projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL we współpracy z 7 partnerami ( w tym z jst – Gmina Lesznowola), którego rezultatem jest funkcjonujące, pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS -2007 i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości 2007.

Obecnie jest trenerem, konsultantem wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Od 6 lat pracuje w zespole FRSO, gdzie oprócz doradztwa kluczowego dla PES kieruje projektami związanymi ze wzmacnianiem kompetencji zarządzania finansami (jest współautorką kilku kluczowychnarzędzi min. Planer rekomendowany przez DPP).                              

Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES. Włączyła się w pracę Grupy Strategicznej przygotowującej KPRES oraz Program współpracy organizacji z M. St. Warszawa, gdzie opracowała część finansową dla Programów wraz z narzędziami kalkulacyjnymi. W 2014 roku została członkiem Komitetu Sterującego Monitorującym FIO i reprezentuje w nim sektor obywatelski. Od 2015 jest członkiem KM RPO woj. Mazowieckie, oraz Komitetu Akredytacyjnego OWES przy MRPiPS. Od 6 lat jest ekspertem społecznym w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE).

Aureliusz Górski

Aureliusz Górski – Dyrektor Zarządzający w Cambridge Innovation Center

Od 2011 roku zajmuje się rozwijaniem ekosystemu dla innowacyjnych firm. Opracował systemowy program wymiany wiedzy pomiędzy doświadczonymi przedsiębiorcami i startupami wdrożony w 43 inkubatorach przedsiębiorczości AIP. Kierował rozbudową sieci przestrzeni coworkingowych Business Link w 10 największych miastach w Polsce.

W 2015 roku rozpoczął współpracę z amerykańskim liderem budującym największe centra innowacji na świecie – Cambridge Innovation Center (CIC). Otworzył polską siedzibe CIC i kieruje rozwojem projektu stworzenia w Warszawie campusu dla „scaleupów” (szybko rozwijających się firm innowacyjnych). W warszawskim biurze CIC oprócz projektów ekosystemowych rozwijane są także technologie informatyczne, które wspierają kierowanie przestrzeniami innowacynymi dla globalnej sieci kampusów CIC oraz 80-ciu partnerów takich jak MIT, Harvard czy 500 Startups.

Jest członkiem grupy roboczej pracującej nad aktualizacją strategii rozwoju miasta stołecznego „Warszawa 2030″ prowadzonej przez Urząd Miasta. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży m.in. Startup Weekend Kids, Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo i wiele innych.

Kazik Anhalt

Kazik Anhalt is an independent consultant with international experience in the areas of Strategy, Innovation and Management. He is a former member of National Consultative Panel to the Office of Prime Minister of Ireland formed to advise on economic and social matters. On his return to Poland he engaged in exploring a smart specializations and developing a collaborative networks for RDI in the Baltic Sea Region. Currently he is a member of the Economic Transformation Taskforce on Industry 4.0 at the Ministry of Development. He is interested in evolution of ICT sector in respect of big data and smart city. Kazik evangelizes to establish a national platform on big data that may become a match to its European counterpart.

Leszek Jamiołkowski

Leszek Jamiołkowski, absolwent Wydziału HZ SGPiS (obecnie SGH), specjalista ds. handlu międzynarodowego i nowoczesnej dystrybucji, związany z branżą wyposażenia domu. Ma doświadczenia związane z eksportem do 30 krajów, uruchamianiem produkcji w Azji, włada 6 językami. Autor kilku nagradzanych wzorów przemysłowych. Podróżnik. Fotograf.

Bartosz Soja

Bartosz Soja – ekspert w obszarze marketingul, sprzedaży oraz efektywności biznesowej działań eventowych i wydarzeń firmowych. Przez 10 lat pracował dla magazynu PRESS, gdzie miał okazję organizować tak znane konkursy jak GRAND PRESS – dziennikarz roku oraz grand press photo. Wspoltworca pierwszego konkursu dla branży youtube w Polsce – GRAND VIDEO AWARDS oraz plebiscytu AdMan Roku. Posiada wykształcenie wyzsse w obszarze nauk politycznych i dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu marketingu i planowania mediów na San Diego State University w Californii. W pracowni odpowiada za współpracę działów szkoleniowych z biznesem. Doradza w obszarze grywalizacji. Swoje doświadczenie z zakresu organizacji eventow wykorzystuje w planowaniu i realizacji dużych imprez integracyjnych.

Anna Dziama

Anna Dziama – Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik

Z wykształcenia hydrolog, absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 20 lat związana ze środowiskiem warszawskiej oświaty. Była nauczycielem, wychowawcą oraz zastępcą dyrektora Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska”. Zarządzała szkołami prowadzonymi przez Fundację Szkoły Społecznej w Warszawie – Wesołej. Współpracowała z Komitetem Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej, kilkunastu jej uczniów uzyskało tytuł laureata i finalisty tych konkursów. Była egzaminatorem maturalnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Angażuje się w projekty wspierające współpracę różnych środowisk działających na rzecz rozwoju edukacji. Kieruje Pracownią Edukacji w CNK.

Aleksander Lisowski

Aleksander Lisowski Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką

Profesor nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza z pięcioletnią praktyką w zagranicznych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Absolwent Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW w Warszawie i Menadżerskich Studiów Podyplomowych SGH. Specjalista i ekspert innowacji z zakresu technik i technologii rolniczych oraz energetycznego wykorzystania biomasy.

Promotor 7 rozpraw doktorskich, autor 147 prac naukowych oraz kilku podręczników, ekspertyz, patentów i wzorów użytkowych, kierownik kilkunastu projektów badawczych. Recenzent kilkudziesięciu opracowań naukowych i dorobku naukowego.

Zaangażowany w działalność naukowo-dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną w środowisku akademickim i poza nim.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jakub Wygnański

Jakub Wygnański Prezes zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, działacz organizacji pozarządowych. W latach 80-tych działacz „Solidarności” i Komitetów Obywatelskich. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Współtwórca m.in. Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor. Współpracował m.in. z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją im. Stefana Batorego oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

W latach 2002-2003 stypendysta Yale University (Yale World Fellow).

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej, trzeciej i czwartej kadencji. Od 2010 do momentu rezygnacji (2013) był przewodniczącym Rady Programowej Telewizji Polskiej (. Laureat Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (1999) oraz Totus Tuus (2004).

Katarzyna Rybicka

Katarzyna Rybicka – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Amplus

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i studiów MBA na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przed Amplus Dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych. Specjalistka od reorganizacji struktur, optymalizacji procesów, wdrożeń innowacji, zarządzania portfolio projektowym. Zwyciężczyni Piątej edycji Polish Nartional Sales Awards w kategorii Innowacje w dziedzinie sprzedaży.

Antonina Kaniszewska

Antonina Kaniszewska – Kierownik Działu Gospodarki Niskoemisyjnej Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od 2002 roku zawodowo zajmuje się tematyką efektywności energetycznej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.. Bierze udział w projektach krajowych i międzynarodowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu efektywności energetycznej. Autorka oraz współautorka wielu opracowań tematycznych oraz ekspertyz związanych z poprawą efektywności energetycznej w budownictwie oraz zarządzaniem energią w gminach. Obecnie zajmuje się m.in. przygotowywaniem dokumentów strategicznych oraz kompleksowym kształtowaniem i wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej w gminach.

Paweł Florek

Paweł Florek – Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

Zawodowo od 2005 roku nieprzerwanie związany z projektami współfinasowanymi ze środków pomocowych UE, od IW EQUAL w woj. Warmińsko Mazurskim począwszy, gdzie studiował Nauki Polityczne, przez projekty w ramach POKL dedykowane rozwojowi kompetencji sektora administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, aż po projekty w ramach POiG dedykowanych rozwojowi infrastruktury nauki oraz transferu wiedzy pracując w PAN oraz resorcie rolnictwa i rozwoju wsi. Studiował Politykę Społeczną na Instytucie Polityki Społecznej UW. Specjalista w Polsko Amerykańskim Programie Partnerstwa Lokalnego. W codziennej pracy zwolennik i propagator współpracy ponadsektorowej w celu kompleksowego rozwiązywania wyzwań społeczno ekonomicznych. W Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym, odpowiedzialny za animację i rozwój współpracy z przedsiębiorcami, w tym startup’ami i instytucjami otoczenia biznesu na kanwie projektów naukowo badawczych finansowanych głównie przez NCBiR w ramach POIR, ale również w ramach POPC oraz POIiŚ 2014-2020.

Emilio Rull Quesada,

Emilio Rull Quesada Euro-Inversia

Adwokat hiszpański, specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw i rozwoju eksportu, w szczególności między Hiszpanią i Polską. Od ponad 12 lat skutecznie wprowadza polskie przedsiębiorstwa na rynek hiszpański oraz firmy hiszpańskie na rynek polski. Specjalizuje się w opracowywaniu strategii internacjonalizacji, modeli biznesowych, identyfikacji odpowiednich partnerów biznesowych oraz koordynacją współpracy międzynarodowej. Posiada także doświadczenie w rozwoju klastrów oraz sieci współpracy między podmiotami publicznymi, prywatnymi i naukowymi. Absolwent rządowego programu z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz handlu międzynarodowego organizowanego przez Agencję Promocji Regionu Andaluzji EXTENDA. Ekspert zagraniczny w projektach PARP oraz koordynator ds. współpracy międzynarodowej w projektach UE wdrażanych w Polsce z zakresu transferu wiedzy, doświadczeń i technologii. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach z zakresu klastrów, internacjonalizacji, energii odnawialnych i smart cities. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Granadzie oraz prawo międzynarodowe w Instituto Superior de Derecho y Economía w Barcelonie. Wykładowca Prawa Hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Włada językiem angielskim, włoskim, polskim i hiszpańskim.  

Małgorzata Dębecka

Małgorzata Dębecka Spółdzielnia Socjalna Pogłos

Z warszawskim życiem kulturalnym związana jest zawodowo od 2008 roku. Zajmowała się  m.in promocją Warszawskiego Festiwalu Filmowego, organizacją imprez filmowo-muzycznych w Polsce i promocją filmów muzycznych na zlecenie Gutek Film . Przez 6 lat pracowała jako menedżerka artystyczna klubów Hydrozagadka i Chmury na warszawskiej Pradze. W tym czasie zorganizowała kilkaset koncertów i wydarzeń kulturalnych. Reprezentuje Spółdzielnię Socjalną Pogłos. Pogłos to grupa muzyków, managerów artystycznych, promotorów a również znajomych, uczestniczących od kilkunastu lat w tworzeniu inicjatyw i wydarzeń DIY lub na styku kultury niezależnej i mainstreamowej. Zmotywowani potrzebą niekonkurowania oraz stworzenia przestrzeni, na którą będą mieć ostateczny wpływ, zdecydowali się działać razem, poszukując zarówno lokalu do realizacji pomysłów, a także koncepcji do wspólnego działania. Zainspirowani przyjaciółmi, którzy zdecydowali się działać w przestrzeni publicznej korzystając z rozwiązań ekonomii społecznej, postanowili założyć spółdzielnię socjalną. W międzyczasie udało im się znaleźć lokal na Burakowskiej 12, będący wcześniej siedzibą Centralnego Domu Qultury.

Pogłos o sobie: “Mając do dyspozycji obiekt niemal w pełni przystosowany do realizacji naszych wydarzeń, podjęliśmy ciężki wysiłek odremontowania go z naszych skromnych środków i własnymi rękami. Nie udałoby się to bez pomocy naszych przyjaciół. Motywowani przez entuzjazm różnych środowisk i nasze marzenia ruszyli pod koniec października 2016 otwierając Klub Muzyczny „Pogłos”, działający w ramach Spółdzielni Socjalnej o tej samej nazwie. „Pogłos” jako idea znalazła swój dom, na małej dzikiej wyspie usytuowanej na warszawskiej Woli, otoczonej zbliżającą się coraz bardziej nową architekturą. Stawiając kroki w komercyjnym świecie jesteśmy jednocześnie jego zaprzeczeniem, zarówno jeśli chodzi o wizję kultury niezależnej, która często jest fałszywą twarzą komercyjnych miejsc, jak i dystrybucję dóbr z niej wynikających. “

Hubert Pasiak

Hubert Pasiak – Zastępca Wójta Gminy Wodynie, Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – SOKIAL

Doświadczony trener i konsultant, wykładowca akademicki. Od 2012 r. animator i trener Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim. W latach 2011-2014 kierownik i animator Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach. Specjalizuje się w tematyce funduszy europejskich oraz relacjach administracji publicznej i sektora organizacji pozarządowych. Członek wielu zespołów opiniodawczo-doradczych na szczeblach ministerialnych i samorządowych, w tym Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestniczył w pracach Zespołu nr 3, opracowującego projekt RPOWM 2014-2020 w obszarach interwencji EFS. Członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I, II i III Kadencji. Uczestniczył w powstaniu kilkunastu partnerstw lokalnych oraz kilkudziesięciu organizacji pozarządowych na obszarze subregionu siedleckiego, z większością których stale współpracuje.

dr Magdalena Łużniak-Piecha

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Doktor psychologii. Członek zespołu badawczego Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Pracuje jako coach, trener i wykładowca uniwersytecki. Specjalizuje się w psychologii społeczno-kulturowej. Rozwija i wdraża systemy wspierające wzrost wrażliwości międzykulturowej, zdolność do rozumienia poglądów i systemów wartości innych ludzi, komunikacji ponad granicami. W swoich badaniach koncentruje się na wpływie patologicznej osobowości menedżerów na kulturę organizacyjną. Jest wykładowcą w London School of Economics, współpracuje z Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie, Euro Academie w Paryżu. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Polskich w Londynie. Prowadzi treningi rozwoju umiejętności społecznych, warsztaty z coachingu, świadczy consulting i doradztwo z zakresu negocjacji i zarządzania zespołami międzynarodowymi. Pisze książki, podręczniki e-learningowe, gościnnie występuje jako komentator na zjawisk i spraw społecznych w TVN i TVN Bis.

Paweł Łukasiak

Paweł Łukasiak Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Akademią kieruje od sierpnia 1998 r. Od ponad 20 lat aktywnie związany z III sektorem.   Współtworzył i zarządzał Biurem ds. Współpracy z Inicjatywami Samopomocowymi w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, założył oraz prowadził Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Stypendysta Fundacji Ashoka i Fundacji C.S. Motta.  Ekspert w dziedzinie fundraisingu, CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu; corporate social responsibility) i CCI (społecznego zaangażowania biznesu; corporate community investment), twórca projektów CSR i CCI dla największych firm w Polsce. Współtwórca kampanii społecznych takich jak „Dobroczyńca Roku”, „100% z 1%”, „Gwiazdy Dobroczynności”. Członek kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu” organizowanego przez Centrum Wolontariatu, Rady Fundacji Św. Mikołaja, Kapituły Konkursu „Społecznik Roku” tygodnika „Newsweek”. Członek Zarządu Fundacji Dobra Sieć, współtwórca portali: www.mojestypendium.pl, www.e-wolontariat.pl oraz kampanii „odkryj e-wolontariat”. Autor i współautor wielu publikacji.  W 2011 odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Katarzyna Wierzbowska,

Katarzyna Wierzbowska, przedsiębiorca społeczny, współzałożycielka, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, inicjatorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, współtwórczyni koncepcji akceleratora Biznes w kobiecych rękach, współzałożycielka Klubu Inwestorek Indywidualnych Black Swan, mentorka.

Odpowiada za realizację misji i celu fundacji. Tworzy strategię działań, buduje relacje z partnerami i organizacjami wspierającymi. Uprzednio zarządzała firmami z obszaru doradztwa komunikacyjnego i wizerunkowego: Goodbrand i Headlines Porter Novelli. Pracę zawodową rozpoczynała w branży reklamowej. Ma 20 letnie doświadczenie w marketingu, komunikacji, PR i CSR, jest też niezależnym konsultantem. Z wykształcenia cybernetyk, absolwentka krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, uzyskała dyplom typu MBA programu Copernic na francuskich uczelniach m.in. Institut d’Etudes Politiques i Ecole de Mines de Paris.

Realizuje sie w pracy charytatywnej na rzecz NGOsów, wspierając je w obszarze komunikacji i pozyskiwania funduszy. Była Wiceprezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.
Prywatnie szczęśliwa żona i matka 3 dzieci. Entuzjastka zdrowego trybu życia.

Sebastian Grabowski

Sebastian Grabowski ukończył Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej, a także Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i psychologię ogólną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką otwartych danych, interakcjami pomiędzy użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu oraz zagadnieniami związanymi z otwartym rządem. Od 14 lat związany z branżą telekomunikacyjną, aktualnie Dyrektor Centrum Badawczo – Rozwojowego Orange Polska. Twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej tematyce Otwartych Danych –„BIHAPI” www.bihapi.pl. Prezes fundacji ArchitectsPL zajmującej się popularyzacją idei otwartości w inteligentnych miastach. Wykładowca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie zaangażowany w multidyscyplinarne projekty innowacji społecznych opartych na nowych technologiach teleinformatycznych.

Kamil Musielak

Kamil Musielak

Urodzony w 1978 roku. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Windsor Institute of Commerce w Sydney. Obecnie ekspert Biura Inwestycji Kapitałowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Były doradca Prezesa BGK oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przeszłości pełnił również funkcję Wiceprezesa Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. , Dyrektora ds. projektów strategicznych i innowacyjnych w firmie RP Resort oraz był twórcą Start Up’ów. Jest jednym z członków założycieli Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu. Zawodowo na co dzień  zajmuje się problematyką związaną z inwestycjami kapitałowymi i finansowaniem innowacji.

Emilia Jędrej

Emilia Jędrej  Wicedyrektor ds. funduszy europejskich w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

Absolwentka Wydziału Politologii – kierunek dziennikarstwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z obszaru  Administrowania Funduszami Unijnymi oraz na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych Polski Samorząd Terytorialny w Unii Europejskiej – programy, fundusze, procedury.
Doświadczenie zawodowe zdobywała od 1997 roku jako reporter w jednej z lubelskich rozgłośni radiowych, łącząc je z pasją do dziennikarstwa. Od 2004 do 2007 roku związana zawodowo z Samorządem Województwa Mazowieckiego – Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Przed objęciem w 2011 roku funkcji wicedyrektora ds. funduszy europejskich w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, wykonywała w tej instytucji od 2007 roku zadania kierownika Zespołu ds. Informacji Promocji Wydziału Wdrażania EFS. Od 2014 roku uczestniczy w pracach Komitetu Akredytacyjnego OWES. Od blisko dwóch lat bierze udział w posiedzeniach KM POWER oraz KM RPO województwa mazowieckiego. Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu rynku pracy oraz zarządzania, wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych z EFS w Polsce, Hiszpanii i Szwecji.

Marta Białek-Graczyk

Marta Białek-Graczyk – animatorka kultury, socjolożka. Założycielka i prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Autorka i współautorka projektów społecznych i kulturalnych oraz publikacji (m.in “Zoom na domy kultury”, “DLA – Animacja kultury”, „Jaskółki – nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury“). Akuszerka ponad 100 projektów społeczno-kulturalnych. Założycielka Sieci Latających Animatorów Kultury zrzeszającej ponad 80 animatorów i edukatorów. Szefowa projektów regrantingowych i współautorka koncepcji inkubowania projektów w Towarzystwie „ę“. Autorka publikacji „Kulturalny start-up od pomysłu do realizacji“, w której zbiera ponad 13 letnie doświadczenia Towarzystwa „ę“ w inkubowaniu innowacji w kulturze i działaniach społecznych.

Hanna Kądziela

Hanna Kądziela – Ministerstwo Rozwoju

Pracownik Ministerstwa Rozwoju, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Innowacjami społecznymi wspieranymi ze środków EFS zajmuje się od 2007 roku. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odpowiadała za opracowanie ram finansowania innowacyjnych projektów wdrażanych przez instytucje centralne i regionalne. Od 2015 roku koordynuje prace zespołu odpowiedzialnego bezpośrednio za wybór i monitorowanie wsparcia na rzecz innowacji społecznych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Łukasz Sztern

Łukasz Sztern – w latach 2008 – 2015 pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w tym czasie koordynował działania i przedsięwzięcia PARP skierowane do wzmocnienia kompetencji pracowników ośrodków innowacji pn. „Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”. Realizował działania analityczne dotyczące działalności i efektywności IOB – takie jak Benchmarki Parków Technologicznych. Ze strony PARP współpracował z zespołem redakcyjnym raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”. Był pomysłodawcą i nadzorował inicjatywy PARP dotyczące budowania standardów zarządzania ośrodkami innowacji oraz jednolitą metodologią badania potrzeb i monitorowania satysfakcji klientów IOB. Od 2016 r. kieruje pracami Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej. Działanie inkubatora skierowana jest na wzmacnianie społeczności akademickiej i młodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych i firmy typu startup.

Michał Pajdak

Michał Pajdak – Prezes zarządu Appgration, szef Rady Nadzorczej w Fabryce Innowacji i3, członek Komitetu Sterującego Klastra eCommerceConnections

Wykładowca na Uniwersytecie Adam Mickiewicza, Politechnice Poznańskiej oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Mentor w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, a także w międzynarodowym projekcie EUXCEL. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył amerykański University of California, Berkeley, Haas School of Business, na którym zajmował się tematyką komercjalizacji.
Pracował dla uznanych instytucji polskich i zagranicznych, w tym dla Comarch S.A. (dyrektor sprzedaży), nagrody Innowacyjności Targów Outsourcingu (szef kapituły), Blix (business development director), fińskiej Opus Capita (business development director), Instytutu Logistyki i Magazynowania/GS1 Poland (szef sprzedaży/marketingu), Należy do Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Stowarzyszenia Top 500 Innovators.
Michał Pajdak specjalizuje się w integracji danych w czasie rzeczywistym, zarządzaniem łańcuchami dostaw i logistyką. Szczególnie interesuje go elektroniczna wymiana i outsourcing procesów (finansowych, logistycznych – purchase to pay, order to cash). Jego mocne strony to duża interdyscyplinarność, zrozumienie skomplikowanych procesów w firmach, trendów światowych oraz specyfiki rynku CEE i regionalnego klienta.
Laureat programu Top 500 Innovators, największego rządowy program wspierania innowacyjności.

Grzegorz Wojtenko

Grzegorz Wojtenko – CEO, Prezes Zarządu

Z wykształcenia dr inż. ze specjalnością z zakresu telekomunikacji, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Otrzymał stopień doktora po złożeniu dysertacji z zakresu kryptografii i kart mikroprocesorowych. Związany z branżą płatniczą od 1997 roku. W trakcie studiów brał udział w pracach związanych z kartami elektronicznymi, w tym w kryptoanalizie karty Siemens Eurochip dla TPSA. Swoją karierę zawodową zaczynał w firmie Elbank S.A. jako oficer bezpieczeństwa informacyjnego, gdzie uczestniczył we wdrożeniu systemu kartowego dla Lukas. W latach 2002-2003 w  firmie Banpol S.A. był kierownikiem projektów, a w kolejnych latach pełnił funkcję zastępcy dyrektora działu systemów płatniczych. Do lipca 2012 pracował w firmie Wincor Nixdorf awansując od kierownika projektów do Dyrektora Działu Rozwoju Systemów Płatniczych. Jesienią 2011 w Wincor Nixdorf objął funkcję Area Delivery Managera dla regionu Eastern Europe oraz Practice Lead w specjalności Retail Consutling and Integrated Solutions region 6 państw.

Od sierpnia 2012 związany z firmą MCX Systems. Odpowiada za współtworzenie strategii rozwoju firmy oraz rozwój biznesu. Do lipca 2015 roku pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu, następnie został powołany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki.
W latach 1997 – 2012 był członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Komitetu Technicznego nr 172 ds. kart identyfikacyjnych.
Ponadto, jest członkiem w radzie programowej Kongresu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

Autor licznych publikacji branżowych i wystąpień konferencyjnych. Aktywnie uprawia sport, interesuje się filozofią i nauką języków obcych.

Wojciech Gackowski

Wojciech Gackowski – Członek Zarządu Willson & Brown
Studiował na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Współzałożyciel Willson&Brown – firmy zatrudniającej 700 osób, lidera rynku ekspozycji w miejscu sprzedaży, która co roku realizuje i wysyła 2000 indywidualnie zaprojektowanych wzorów do ponad 65 krajów.
Wielokrotnie zapraszany do debat i wywiadów w dziedzinie designu, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Waldemar Niedziela

Waldemar Niedziela – Business Developer CBS Somfy Polska

Od 2007 roku pracuje w dziale Home Automation, obecnie odpowiada za koordynację I nadzór na projektami inwestycyjnymi, współpracuje z biurami projektowymi oraz  pracowniami architektonicznymi. Odpowiedzialny za wdrażanie systemów automatyki domowej/ budynkowej  w nowych obszarach aktywności. Ekspert SNB ( Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki) w zakresie zastosowań automatyki przesłon fasadowych  – tzw. Biofadasy.
Trener technik sprzedaży. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego

Michał Lutostański

Michał Lutostański – Kierownik Zespołu Laboratorium Innowacji PZU S.A.

Posiada 9 lat doświadczania z zakresu wdrożeń produktów w obszarze telekomunikacji i nowoczesnych technologii. Pracował w firmach TK  Telekom oraz Finder na stanowiskach kierownika produktów zdobywając wiedzę w zakresie zarządzania linią produktów i usług od fazy koncepcji do wdrożenia komercyjnego. Od prawie 3 lat jest związany z Grupą PZU. Obecnie kieruje jednostką Laboratorium Innowacji, którego głównym celem jest:

  • koncentracja na ukierunkowanym rozwoju innowacyjności, poprzez wskazanie obszarów, w których innowacyjność powinna odegrać strategiczną rolę dla PZU,
  • przeprowadzanie wdrożeń projektów innowacyjnych na poziomie operacyjnym we współpracy z partnerami zewnętrznymi,
  • kooperacja ze środowiskiem naukowym i instytucjonalnym przy tworzeniu rozwiązań w obszarze prowadzonej działalności innowacyjnej

 

 

 

 

 

Magdalena Huszcza

Magdalena Huszcza – od 2004 roku związana z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, obecnie pełni funkcję Pierwszej Wiceprezes Zarządu, absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność: psychologia pracy i stresu, ukończyła również Podyplomowe Studia Public Relations Szkoły Wyższej Handlowej, kierownik prowadzonego przez FISE od 2009 roku Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, od 2010 roku członkini Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Obecnie Kierownik OWES Warszawa realizowanego w konsorcjum ze Stowarzyszeniem BORIS i FRSO.

Krzysztof Opolski

Krzysztof Opolski jest profesorem zwyczajnym ekonomii, kierownikiem Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości oraz Zaocznego Studium Doktorskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.  Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki bankowości i audytu strategicznego (ostatnie publikacje książkowe to między innymi Wealth Management, Bankowość dla bogatych (współautor), Warszawa, 2010, Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy (współautor), Warszawa, 2010, Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych (współautor), Warszawa, 2011).Ostatnio wiele uwagi poświęca  badaniu funkcjonowania administracji publicznej, czego efektem jest książka pt. ”Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej” (pr. zbiorowa pod red K. Opolskiego i P. Modzelewskiego, Warszawa 2014). Również w kręgu jego zainteresowań znajduje się modne ostatnio zagadnienie tzw. finansjalizacji; jest on tzw. stakeholdersem i recenzentem prac wykonywanych w ramach europejskiego konsorcjum badawczego kierowanego przez Uniwersytet w Leeds (FESSUD). W tym kontekście warto wskazać na następujące publikacje: „Pojęcie racjonalności w naukach ekonomicznych z perspektywy ekonomii behawioralnej” (współautor T. Potocki, w: Ekonomia, Teoria, historia, praktyka, Wyd. UE Poznań 2013) oraz „W poszukiwaniu „ekonomii społecznej”, w: Niedoskonała globalizacja, Warszawa 2014.
Krzysztof Opolski poza dorobkiem naukowym i dydaktycznym posiada duże doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania i doradczym. M.in. w latach 2009-2010  był szefem zespołu doradców strategicznych Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Jest  członkiem Kapituły Konkursu „Teraz Polska”, członkiem międzynarodowego konsorcjum badawczego CHER (Consortium for Higher Education) w Kassel (Niemcy) oraz IRSPM (International Research Society for Public Management). Krzysztof Opolski jest również ekspertem i komentatorem radiowym i telewizyjnym w licznych programach o tematyce ekonomicznej. Był współautorem programów ekonomicznych w TVP („Ekonomiczny Kalejdoskop Jedynki”, „Z Euro w kieszeni”). W latach 2006-2013 członek Rady Nadzorczej Citibank Handlowy, a w latach 2009-2012 członek Rady Nadzorczej AXA Polska.

Jerzy Langer

Jerzy Langer jest profesorem fizyki w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, członkiem i byłym Sekretarzem Spraw Zagranicznych na Academia Europaea, członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizyków oraz członkiem-założycielem, jak również honorowym wiceprzewodniczącym organizacji EUROSCIENCE.

Był także głównym doradcą Prezesa Polskiej Akademii Nauk, a potem został wiceministrem nauki. Doradza burmistrzowi Wrocławia w zakresie akademickich i pro-innowacyjnych strategii transformacji. Przez 4 lata był Prezesem Zarządu wrocławskiego Centrum Badań EIT (www.eitplus.pl), będącego największym w Polsce nowym ośrodkiem infrastruktury badań i innowacji, współfinansowanym z Funduszy Spójności.

Wspomagał on również Komisję Europejską (DG ds. Badań Naukowych i Innowacji, DG ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz DG ds. Polityki Regionalnej) jako główne ciało doradcze ds. nauki i innowacji (Europejskie Naukowe Gremium Doradcze, komitet doradczy ISTAG oraz rada zarządzająca Wspólnego Centrum Badawczego). Aktualnie zasiada w jednostce doradczej “Nowe Technologie i Technologie Przyszłości” (FETAG) przy DG ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz jest członkiem grupy lustrzanej Platformy Strategii Inteligentnej Specjalizacji HL przy DG ds. Polityki Regionalnej. Od momentu utworzenia Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) przez 6 lat zasiadał w panelu ds. grantów dla badaczy zaawansowanych. Profesor Langer jest współautorem kilku kluczowych dokumentów dotyczących polityki europejskiej, odnoszących się do Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), ERC, FET oraz regionalnej polityki innowacji; współoceniał również 6. Program Ramowy. Był również członkiem panelu/przewodniczącym w zakresie wielu ocen polityki w UE dotyczącej krajowej nauki i innowacji. W 2011 roku sformułował koncepcję Europejskiej Rady ds. Innowacji, będącej jednostką bliźniaczą do ERC, lecz skupioną na przełomowych technologiach.

Jest autorem ok. 250 szeroko cytowanych prac badawczych i wykładów na wielu konferencjach z dziedziny fizyki materii skondensowanej, 3 patentów oraz ponad 200 prac i książek na temat europejskiej i polskiej polityki naukowej. Nadzorował 15 doktorantów a 6 z nich jest już profesorami. Członek/przewodniczący wielu komitetów programowych konferencji dotyczących fizyki i polityki naukowej. Jest też częstym komentatorem na platformie Research Europe.

 

 

Miron Maicki

Miron Maicki – Prezes Zarządu Investment Service Center S.A. oraz zarządzający podmiotów celowych Funduszu Green Way. Posiada doświadczenie w zarządzaniu holdingami, spółkami Skarbu Państwa oraz współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Doktor ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Instytutu Historii UW. W latach 1987-1990 pracował jako Kierownik Zespołu Protokołu w Departamencie Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pełnił funkcję m.in. Członka Zarządu grupy hotelarsko-turystycznej Gromada – Tourist, Dyrektora Zarządzającego Hotelu Gromada w Warszawie, Członka Zarządu RUCH S.A., Doradcy Zarządu PHZ Bartimpex S.A., gdzie był odpowiedzialny m.in. za współpracę handlową z firmami izraelskimi i japońskimi, Członka Rady Nadzorczej PHZ Bartimpex S.A. W latach 2001-2005 Prezes Zarządu RUCH S.A. – największego dystrybutora prasy w Polsce.

Juan Davi Ferrer

Juan Davi Ferrer jest Prezesem European Green Technology Alliance (EGTA), klastra, w którego skład wchodzi 21 podmiotów skupiających się na transferze wiedzy, prowadzeniu wspólnych badań, a także rozwoju oraz komercjalizacji działań. Celem EGTA są również wspólne przedsięwzięcia biznesowe oraz tworzenie globalnej platformy dla transferu i promowania technologii.

Jako Wiceprezes Emirates & Europe Business Development Cluster odpowiedzialny jest za działania związane z finansowaniem projektów. EEBD utworzone zostało z myślą o integracji Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Europą w celu stworzenie relacji biznesowych i zapewnienia efektywnego sposobu komunikacji między krajami.

Juan Davi Ferrer bierze czynny udział w procesach biznesowych w Polsce. Posiada znaczne doświadczenie w zarządzaniu klastrami (Smart IT Cluster, Electric Cars Cluster, Green Energy Cluster), a także obszerną wiedzę na temat innowacyjnych technologii (Electric Cars PL, Green Auto Control, Green Vertical Turbines).

W przeszłości pracował 20 lat w banku w Hiszpanii z firmami zajmującymi się technologiami energetycznymi.

Katarzyna Karczmarczyk – Tokarska

Katarzyna Karczmarczyk – Tokarska Dyrektor Programowy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Związana z rynkiem pracy i aktywizacją zawodową różnych grup społecznych przez pracę zarówno w instytucjach publicznych jak i w organizacjach pozarządowych od 1998 roku. Z wykształcenia socjolog i ewlauator (Uniwersytet Warszawski) oraz doradca zawodowy (Uniwersytet Łódzki). Autorka publikacji poradniczych z zakresu aktywizacji zawodowej młodzieży i wspomagania doradców zawodowych. Zaangażowana w projekty szkoleniwo – doradcze, badania i analizy dotyczące rynku pracy. Od 10 lat ekspert Programu Leonardo da Vinci, a obecnie Erasmus Plus w segmencie kształcenia zawodowego. W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie zajmuje się działaniami w obszarze projektów, rynku pracy i edukacji zawodowej, w tym opracowała koncepcję i koordynuje usługi zlecania działań aktywizacyjnych pn. „Świadczenie działań aktywizacyjnych na rzecz osób długotrwale bezrobotnych” na Mazowszu.

Ewa Kanabus – Koszal

Ewa Kanabus – Koszal

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie. Współzałożycielka Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którym była związana w latach 2002 – 2014.  W latach 1997 – 2004 – zastępca członka oraz członek Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Od 2011 prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Euro- Edukator, będąc organem prowadzącym niepublicznego przedszkola i żłobka z oddziałami integracyjnymi w Strzałkowie (powiat słupecki), do którego uczęszcza ok. 100 dzieci w wieku do lat 6.
 Autorka i realizatorka wielu projektów, w tym międzynarodowych:
– Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Niemczech i Języku Niemieckim „Niemcy – bez tajemnic” realizowany we współpracy z Junge Union Sachsen-Anhalt w latach 2004-2012 z udziałem ponad 10 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli z terenu całego kraju,
– Ponadregionalny Konkurs Wiedzy o Polsce „Poznaj swój kraj” w latach 2006-2009 dla uczniów szkół gimnazjalnych na terenie województwa Mazowieckiego i Wielkopolskiego,
– Konkurs Wiedzy „Fryderyk Chopin – życie i twórczość” z udziałem dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie Zachodniej w 2010 (ponad 500 uczestników),
– „Śladami historii” we Wrześni (2008) – projekt, w wyniku którego powstał pierwszy, trzyjęzyczny album o zabytkach i osobliwościach gminy Września,
– „Powiat Słupecki – historia i współczesność” (2011) projekt, w wyniku którego powstał pierwszy, czterojęzyczny album o powiecie Słupeckim,
– Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne w latach 2002-2011 z udziałem zespołów folklorystycznych z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Niemiec, Francji, Chorwacji, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Izraela,
– Polska pomoc rozwojowa dla Ukrainy w latach 2007-2008,
– ponad 30 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (POKL, POWER, Programy Regionalne Województwa Wielkopolskiego i Mazowieckiego).

W roku 2012 otrzymała tytuł EUROLADY 2011 w Konkursie zorganizowanym przez Europosła Marka Siwca, adresowanym do kobiet realizujących projekty ze środków Unii Europejskiej.
    

Maciej Gałązka

Maciej Gałązka Prezes Zarządu Advanced Graphene Products sp. z o.o.

Członek zarządu spółki nanotechnologicznej Advanced Graphene Products – spin-off Politechniki Łódzkiej – założonej w 2012 r., produkującej i dostarczającej klientom na całym świecie najwyższej jakości grafen wielkopowierzchniowy HSMG® – High Strength Metallurgical Graphene®. Wcześniej pełnił funkcję m.in. Dyrektora Działu Sprzedaży w firmie CompuTec S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz polsko-amerykańskich studiów podyplomowych z zarządzania innowacjami.

Agnieszka Waszkiewicz

Agnieszka Waszkiewicz  – Koordynator Zespołu Finansowania Ekonomii Społecznej w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Pracownik obszaru bankowości od ponad 11 lat, w Banku Gospodarstwa Krajowego koordynowała projekty realizowane we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Z ekonomią społeczną związana od pięciu lat. Koordynuje wdrażanie pilotażu pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej – pierwszego instrumentu wsparcia o charakterze zwrotnym realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Odpowiedzialna również za realizację programu finansowania podmiotów ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej UE, w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (Działanie 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Uczestniczy w pracach Komitetu Akredytacyjnego Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, powołanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu poprawy jakości wsparcia świadczonego przez OWES na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Ekspert finansowy w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.

Urszula Stefanowicz

Urszula Stefanowicz – magister inżynier leśnictwa, absolwentka podyplomowych studiów dziennikarskich, wieloletni członek Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego, w którym od 8 lat pełni funkcję koordynatora projektów. Odpowiedzialna za realizację przedsięwzięć PKEOM związanych z ochroną klimatu i budową gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu grantów ze środków publicznych oraz prywatnych, we wdrażaniu projektów i zarządzaniu pracą zespołu oraz we współpracy z partnerami i mediami. Wieloletni obserwator i komentator Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Piotr Stronkowski

Piotr Stronkowski jest od 2014 r. niezależnym ewaluatorem i konsultantem, zajmującym się głównie tematyką rynku pracy, edukacji, integracji społecznej. Od wielu lat zajmuje się również tematyką ekonomii społecznej, prowadząc liczne projekty badawcze w tym obszarze, uczestnicząc w pracach nad krajowymi i regionalnymi programami rozwoju tego sektora, a także kierując grupą roboczą odpowiedzialną za akredytację ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Ponadto Piotr Stronkowski posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie badawcze i doradcze zdobyte w Coffey International Development (Senior Manager Evaluation and Research) i PSDB (dyrektor ds. badań). Prowadził również szereg projektów doradczych dla administracji publicznej. Przez wiele lat pracował również w administracji publicznej. W latach 2004-2008 zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest absolwentem Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem licznych publikacji. Jest również współpracownikiem i ekspertem licznych instytucji, takich jak: Collegium Civitas, UNDP, OECD, Banku Światowego, KSAP, MPiPS, MRR, Fundacja Batorego itd.

Anna Janiczek

Anna Janiczek Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami z Klientem w PZU S.A.

Zarządza Biurem Zarządzania Relacjami z Klientem, odpowiedzialnym za pozyskiwanie i dystrybuowanie wiedza kliencka w organizacji. Zajmuje się również optymalizacją procesów i zarządzaniem jakością obsługi klienta oraz organizacją procesu obsługi reklamacji klienckich. Odpowiedzialna jest także za obszar innowacyjnych rozwiązań dotyczący procesów, produktów czy doświadczeń klienta.

Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Opolskiego oraz Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. Poprzednio pracowała w The Royal Bank of Scotland odpowiadając za komunikację wewnętrzną.

Łukasz Małecki-Tepicht

Trener w EY Acadamy of Business oraz Dyplomowanym Audytorem Sektora Publicznego (CGAP)

Przez 13 lat był zaangażowany we wdrażanie projektów ze środków publicznych, w tym z funduszy europejskich. W tym czasie był odpowiedzialny za realizację, ocenę, kontrolę i audyt projektów w różnych instytucjach administracji samorządowej i rządowej. Audytował projekty informatyczne, realizowane m.in. ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Jest uprawniony do oceny projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (z e-usług publicznych: e-administracja, e-zdrowie, e-kultura), w Ministerstwie Rozwoju (z zakresu innowacji społecznych), oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości (projekty szkoleniowe i studia podyplomowe).

Zbigniew Stanik

Zbigniew Stanik Kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie, pomysłodawca przedsięwzięć badawczych i współautor projektów z zakresu rynku pracy i edukacji. Współorganizator konferencji i warsztatów m.in. w obszarze powiązań gospodarki i szkolnictwa.

Jako koordynator uczestniczył w projektach z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego.

Jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Od   września 2004 r. jako urzędnik związany z administracją samorządową.

 

 

 

 

 

Lech Antkowiak

Lech Antkowiak Zastępcy Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Politolog, specjalista ds. rynku pracy, wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia, zatrudniony od 1994 r. na stanowiskach związanych z kreowaniem polityki rynku pracy w wymiarze krajowym lub regionalnym, m.in. były Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, były Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, w latach 1994-1999 r. Dyrektor Projektu Banku Światowego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, doświadczony ekspert i wykładowca z zakresu problematyki rynku pracy i w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich.

Zenona Bańkowska

Zenona Bańkowska – Z wykształcenia humanistka, od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi, kierowniczka m.in Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie i Mazowieckiej Ligii Organizacji Pozarządowych, animatorka m.in. w projekcie partnerskim „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” – projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

 

logotypy unijne

Forum współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74,03-301 Warszawa, tel.: /22/ 542 20 00 fax: /22/ 698 31 44, funduszedlamazowsza.eu, www.mazowia.eu

Copyright Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Created by WTF Design 2015 r.