5. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

9. Forum Rozwoju Mazowsza / POPRZEDNIE EDYCJE / 5. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

V Forum Rozwoju Mazowsza za nami!

Zakończyła się piąta edycja Forum Rozwoju Mazowsza. W trakcie tegorocznego spotkania przeprowadzono 34 sesje tematyczne, na dwóch scenach głos zabrało łącznie 62 prelegentów. Przydział środków unijnych z puli 2014-2020, wsparcie start-upów, finansowanie projektów innowacyjnych i B+R, współpracy przedsiębiorców z naukowcami, czy wparcie tworzenia klastrów.  

Kilka sesji V Forum Rozwoju Mazowsza poświęcono także obszarom zarządzania kapitałem ludzkim przy tworzeniu innowacji, omówieniu przykładów na społeczną odpowiedzialność biznesu, czy przeciwdziałanie wykluczeniu osób 50+. Nie zabrakło prezentacji dostępnych jeszcze środków na założenie działalności gospodarczej. Swoją ofertę na preferencyjne pożyczki, poręczenia, ale i bezzwrotne dotacje przedstawiło 6 instytucji otoczenia biznesu. Dwa dni wydarzenia przyciągnęło ponad 4900 uczestników, w tym 1300 bezpośrednio przybyło na Stadion Narodowy. Dodatkowe 3600 osób śledziło transmisję on-line, prowadzoną z obu scen Forum. Wszystkie materiały konferencyjne oraz fotogalerię z wydarzania zamieszczono na stronie wydarzenia www.Vforum.growupstartup.com oraz na stronie organizatora, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – www.mazowia.eu.