4. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

9. Forum Rozwoju Mazowsza / POPRZEDNIE EDYCJE / 4. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

W dniach 14 – 15 listopada już po raz czwarty Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała na warszawskim Torwarze Forum Rozwoju Mazowsza. Są to dwudniowe targi dla 70 wystawców – beneficjentów środków unijnych. Wydarzenie było doskonałą do wymiany poglądów i doświadczeń wśród wnioskodawców, realizujących projekty w ramach RPO WM oraz PO KL.

W imprezie targowo-wystawienniczej udział wzięło ponad 70 beneficjentów, którzy prezentowali swoje inwestycje realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz po raz pierwszy pojawili się wystawcy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele wszystkich grup beneficjentów: przedsiębiorcy, samorządy, instytucje kultury, stowarzyszenia, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu i wiele innych. Podczas dwóch dni Mazowiecka Jednostka zaprezentowała efekty przeprowadzonych konkursów i udzielanych dotacji, jak również przedstawiła samych wnioskodawców.