3. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

9. Forum Rozwoju Mazowsza / POPRZEDNIE EDYCJE / 3. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych była organizatorem „III Forum Open Days Mazowsze”, które odbyło się w dniach 14-15 listopada 2012 roku w Warszawie w hotelu Novotel Warszawa Centrum, przy ul. Marszałkowskiej 94/98. Drugiego dnia Forum zostały uroczyście podpisane umowy o unijne dofinansowanie 11 projektów na kwotę blisko 100 mln zł.

Dwudniowe Forum miało charakter konferencyjno – wystawienniczy. Do dyspozycji uczestników byli zarówno eksperci od unijnych dotacji, jak i sami beneficjenci, którzy już skorzystali ze środków RPO WM i chcieli dzielić się swoimi doświadczeniami z procesu aplikowania i rozliczania europejskiego wsparcia. Gośćmi Forum byli Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., firma Medical Park, Zakłady Chemiczne BOCHEM Sp. z o. o, Powiat Ostrołęcki, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Podczas tego dwudniowego wydarzenia zostały poruszone zagadnienia dotyczące preferencyjnych pożyczek i poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców i samorządów, tzw. mechanizmy zwrotne z programu RPO WM, nadchodzącego konkursu dotacji na projekty z zakresu gospodarki odpadami oraz inicjatywy JESSICA i JEREMIE.