Paweł Szaciłło

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Paweł Szaciłło

Paweł Szaciłło

Paweł Szaciłło

Dyrektor Departamentu Partnerstwa Prywatno-Publicznego w Ministerstwie Rozwoju

Od kwietnia 2016 roku kieruje Departamentem Partnerstwa Prywatno-Publicznego w Ministerstwie Rozwoju. Wcześniej przez cztery lata pełnił obowiązki Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W latach 2005-2012 były Wicedyrektorem w zespole Infrastruktury i Sektora Publicznego w międzynarodowej firmie doradczej PwC Polska w Warszawie i brał między innymi udział w przygotowaniu i prowadzeniu projektów autostradowych realizowanych w formule PPP. W okresie 2003-2005 pracował w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie do jego obowiązków należało m.in. ocena i zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie pozyskiwana i rozliczania finansowania projektów infrastrukturalnych. Jako inżynier budowlany dysponuje również doświadczeniem z zakresu zarządzania, nadzorowania i monitorowania dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Współpraca zamawiającego z wykonawcą od kuchni” już 25 października w godzinach 11.00-12.00.

 

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.