Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych do 30 września (termin wydłużony) prowadzi  otwarty nabór partnerów 7. Forum Rozwoju Mazowsza. Do współpracy zapraszamy samorządy, ośrodki naukowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które pod względem profilu działalności wniosą cenny wkład merytoryczny do programu wydarzenia. Celem 7. Forum Rozwoju Mazowsza jest wzmacnianie współpracy między różnymi środowiskami, wymiana doświadczeń, a także prezentacja najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. Debaty, rozmowy i warsztaty toczyć się będą wokół trzech obszarów tematycznych – Smart City, Smart Business i Smart People. W ramach poszczególnych stref planowane jest podjęcie m.in. następujących zagadnień:

• Smart City – rozwój transportu miejskiego (w tym m.in. parkingi i ścieżki rowerowe, systemy zarządzania ruchem, autobusy niskoemisyjne), zwiększanie efektywności energetycznej budynków, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, e-usługi, rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych i nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych, współpraca miast, współpraca administracja – biznes – nauka, partycypacja społeczna.

• Smart Business – wsparcie MŚP, opracowywanie innowacji, współpraca biznesu z sektorem naukowym, badania i rozwój, wprowadzanie innowacji na rynek (produktowych, usługowych, procesowych, wzorniczych), umiędzynarodowienie działalności, wsparcie na początkowym etapie rozwoju firmy (np. dla start-upów), ośrodki innowacyjności, klastrowanie biznesu

• Smart People – innowacje społeczne, rozwój rynku pracy, budowanie powiązań między edukacją a rynkiem pracy, włączenie społeczne, aktywizacja społeczno-zawodowa, integracja społeczna, edukacja ogólna, edukacja zawodowa młodzieży, doradztwo zawodowe, doskonalenie zawodowe dorosłych, wsparcie dla seniorów, rozwój ekonomii społecznej, fundusze na założenie działalności.

Od Partnerów oczekiwane jest zaangażowanie w następujące działania:

• Wsparcie w zakresie programowym i merytorycznym wydarzenia: propozycje tematów debat, zapewnienie ekspertów, moderatora/moderatorów w obszarach pokrywających się ze strefami tematycznymi wydarzenia

• Wsparcie działań promocyjnych wydarzenia, takich jak: kampania, działania PR i media relations, pozyskanie patronatów medialnych zgodnych z obszarami tematycznymi 7. Forum

• Organizacja warsztatów, spotkań networkingowych lub innych aktywności angażujących uczestników wydarzenia w ramach wybranej strefy tematycznej

Jesteśmy również otwarci na inne propozycje wsparcia organizacji 7. Forum Rozwoju Mazowsza. Deklarację przystąpienia do partnerstwa określającą proponowany Zakres wkładu partnera należy przesyłać na adres: forum@mazowia.eu (temat: Współpraca 7. Forum) do 30 września 2016 r. g. 12.00.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naboru Partnerów:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Regulamin wyboru Partnerów

3. Projekt umowy partnerskiej

Załącznik_1_Propozycja_Partnera

***

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem ubiegłorocznej edycji Forum Rozwoju Mazowsza

Partnerami wydarzenia byli:

  • All
  • Partnerzy stref 6. FRM
  • Liderzy stref 6. FRM
  • Partnerzy 6. FRM
  • Patroni honorowi 6. FRM
  • Patroni medialni 6. FRM
 
Płock
PW
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Zerkam
Wektor
Creotech
Konstanciński Dom Kultury
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
IMDiK
Nowoczesna firma
Newseria
Urząd m.st Warszawy
Bank Gospodarstwa Krajowego
techbrr
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
BTM
Business Link
Centrum Nauki Kopernik
Ciechanów
PKO BP
Crido
AgroBioCluster
CZIiTT
Sggw
Płocki Park Przemysłowo- Technologiczny
Fundacja Fundusz Współpracy
UKSW
CEZAMAT
Mazowiecki Klaster Chemiczny
Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych
Grodzisk Mazowiecki
Siedlce
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Instytut Lotnictwa
Radomski Klaster Metalowy
Wojewódzki Urząd Pracy
ITME
IWP
Krajowy punkt kontaktowy
Izba Przemysłowo- Handlowa
Radom
Klaster inżynierii biomedycznej
Mazowiecki Klaster ICT
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
MG
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
NCBiR
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Geodezji i Kartografii
Oragnge Fab
Ostrołęka
PARP
Platforma EEB
SARE
Startup Poland
Stocznia
SWPS
WAT
Waw.ac
Łódź design festival
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
D-RAFT
PI
Pro-deveopment
Startup Academy
Willson&Brown
MJWPU
ARM S.A.
KM
BL
INN Poland
Willson&Brown
Buro Happold
TB
PW
web.gov.pl
 

 

logotypy unijne

Forum współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74,03-301 Warszawa, tel.: /22/ 542 20 00 fax: /22/ 698 31 44, funduszedlamazowsza.eu, www.mazowia.eu

Copyright Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Created by WTF Design 2015 r.